Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Næstkommanderende til fregatten IVER HUITFELDT


Næstkommanderende til fregatten IVER HUITFELDT

Er du en alsidig leder, der forstår at manøvrere i feltet mellem empati, diplomati og føring? Er du god til at motivere og udvikle andre, kan du holde mange bolde i luften, og er du søkriger? Kan du få besætningen til at yde det optimale i en ofte operativ intens hverdag, hvor fokus er på evnen til at kæmpe – og vinde - så kan jobbet som næstkommanderende på IVER HUITFELDT være noget for dig.
Om os
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, samt minerydningsenheder og Søværnets Dykkertjeneste under Subsurface- and Seabed Divisionen.

Fregatten IVER HUITFELDT indgår i Division 21 og er organisatorisk underlagt chefen for 2. eskadre. 2. Eskadre opstiller enheder til nationale og internationale maritime operationer – fra humanitær bistand til krigsoperationer.

2. Eskadre arbejder for at være en god arbejdsplads med fokus på at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere med henblik på at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

IVER HUITFELDT er i gang med det første operative år, hvor vi er den primære enhed til indsættelse efter DANSARC certificering i slutningen af 2023. Det betyder, at du har mulighed for at sætte dig i stolen som næstkommanderende på en enhed, der lige har afsluttet ”Operation Prosperity Guardian”, og som skal være flagskib i NATO stående flådestyrke i andet halvår 2024.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og en positiv arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det. Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du chefens nærmeste rådgiver. Sammen med skibschefen sætter du linjen for IVER HUITFELDT eksterne og interne profil og aktiviteter. Du vil fungere som chefens stedfortræder, og der vil i stillingen blive lagt vægt på at vurdere og udvikle dit ”command-gen”.

Ledelsesmæssigt er du direkte ansvarlig for Bemandings- og Administrationselementet.

Til daglig indgår du i skibsledelsen sammen med skibschefen, de øvrige divisionsofficerer og banjermesteren. Din opgave er her som næstkommanderende at medvirke til at sikre sammenhæng i ledelsens ambitioner og planlægning samt at sikre, at disse udmøntes i IVER HUITFELDT konkrete opgaveløsning.

I koordination med skibsledelsen sikrer du i samarbejde med eskadren den nødvendige personelkoordination ombord og på tværs af andre myndigheder. Du forbereder skibschefen på forskellige aktiviteter og leverer anbefalinger i forbindelse med den daglige opgaveløsning og fremtidige aktiviteter.

Du er overordnet personelansvarlig og forventes i samarbejde med Bemandings- og Administrationselementet at håndtere alle aspekter af opgaver omkring personel. Lige fra ansættelse, løn og udvikling til sygdom, personlige udfordringer og afskedigelse.

Du fungerer ligeledes som sikkerhedsofficer, presseofficer og ”Command Rover” i forbindelse med Klart Skib.

Som en del af stillingen vil du, efter en periode ombord, have mulighed for at påbegynde et chefkvalificeringsforløb, hvor dit fremtidige potentiale som fregatchef vil blive udviklet og evalueret.
Om dig
Stillingen kan søges af officerer af taktisk linje i Søværnet. Du er orlogskaptajn, og du har gennemført Videreuddannelsestrin II, Master i Militære Studier eller anden ækvivalerende uddannelse.

Hvis du har gjort værnsfælles tjeneste og/eller har praktiske erfaringer med DANSARC, vil dette være en fordel, men det er ikke et krav. Det forventes dog, at du har en solid taktisk indsigt i og forståelse for den operative anvendelse af en fregat, som gør dig i stand til at agere som chefens stedfortræder – også i kamp.

Du har en tydelig og situationsbestemt ledelsesstil og evner at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret og koordinerende i din arbejdsmetode, og du kan prioritere og planlægge dine og enhedens opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Som næstkommanderende binder du skibets divisioner sammen. Det kræver, at du besidder et godt helhedssyn, er fleksibel i din tilgang og kan skabe stærke relationer på tværs af fagområder og personligheder. Du skal kunne lede gennem divisionerne, da de ofte er de udførende led i skibets opgaveløsning. Dette indebærer klar og tydelig kommunikation og en tidlig forventningsafstemning. Du er støttende i din tilgang, også i forhold til de øvrige befalingsmænd ombord, og sætter altid det gode eksempel med ordentlighed, integritet og fastholdelse af Søværnets værdier og traditioner.

Du er sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos eskadrechefen for 2. Eskadre, KD Dan Termansen, på telefon 3038 0701. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 21. maj 2024, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter fristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.05.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent