Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende ved Multinational Corps Northeast i Polen


Næstkommanderende ved Multinational Corps Northeast i Polen

Har du et globalt udsyn og interesse for at varetage danske militære interesser og opgaver i et krævende internationalt miljø, så kan du nu søge stillingen som næstkommanderende ved Multinational Corps Northeast i Polen.
Om os
HQ MNC NE, der kan blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa både i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 22 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework Nations.
Danmarks nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Ud over de faste stillinger udgør reserven også en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.
I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børneinstitutioner med et internationalt islæt.
Hovedkvarteret har mange aktiviteter for hele familien, der giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv, og som skaber gode vilkår for din og familiens trivsel i Polen.
Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQ MNC NE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.
Om stillingen
Multinational Corps Northeast er et NATO Response Corps.
Stillingerne i chefgruppen besættes af de tre rammenationer - Danmark, Tyskland og Polen.
Som næstkommanderende vil du fungere som chefens nærmeste rådgiver og skulle overtage kommandoen over hovedkvarteret i dennes fravær. Du vil skulle repræsentere hovedkvarteret i officielle sammenhænge og varetage en række koordinerende funktioner i forhold til underlagte enheder, øvelsesaktiviteter og konceptuelt arbejde.
Du vil desuden skulle fungere som Senior National Representative for det danske personel.
Om dig
I rollen som næstkommanderende vil du i et multinationalt hovedkvarter skulle have vilje og evne til at indgå i den samlede helhed mellem de tre nationer.

Det er en forudsætning for at kunne søge stillingen, at du er officer i Hæren og besidder gode engelskkundskaber i både skrift og tale.

Det forventes, at du:
•har ledelseserfaring på højt strategisk niveau,
•har stærke analytiske evner, stor gennemslagskraft og blik for helheden,
•er initiativrig og udviklingsorienteret og kan prioritere strategisk,
•kan tænke utraditionelt og resultatorienteret,
•udviser synligt lederskab samt
•har gode samarbejdsevner og er en stærk kommunikator.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at du som militær chef vil kunne bevare din tjenestemandsansættelse.
Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg og for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 39.
Ansøgningen skal stiles til Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 39.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. stabsdirektør i Forsvarsministeriet Pernille Reuter på telefon 23434403 eller Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen på telefon 72812711.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR Konsulent Heidi Ostenfeld, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 53 73.

Ansøgningsfristen er 20. maj 2024.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M404 Løngruppe 3 Lønramme 39 Generalmajor/kontreadmiral

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent