Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef S4 ved Slesvigske Fodregiment


Vil du være chef ved et regiment i rivende udvikling?

Der er tale om en spændende og udfordrende stilling som chef for logistiksektionen (S4), hvor alle dine kompetencer bringes i spil inden for logistik, økonomi og etablissement, og hvor du i dagligdagen skal samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde en meget attraktiv lønpakke, mulighed for hjemmearbejde og et rigtig godt arbejdsklima med fokus på trivsel og psykologisk tryghed.
Om os
Slesvigske Fodregiment er et regiment i rivende udvikling, som spiller en central rolle i det nye forsvarsforlig.

Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelsessektionen, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S3 og S5, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerhed, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater.

Logistiksektionen består af en chef, en sikkerhedsrådgiver, en forvaltningsmedarbejder samt et uddannelsesmaterielkontor (UMAK) med en leder og fire medarbejdere.
Sektionen er ansvarlig for regimentets logistik, økonomi, etablissementsforhold og sikkerhedsrådgivning. Derudover driver sektionen en række udvalg og deltager i både drift og udvikling af regiment og garnison.

Derudover har vi et godt og uformelt samarbejdsklima i hele staben og har netop modtaget ros fra arbejdsmiljøinspektøren ved Hærkommandoen.
Om stillingen
Slesvigske Fodregiment har en central rolle i det nye forsvarsforlig, hvor den lette infanteribataljon skal kunne løse opgaver i verdens brændpunkter. Derudover skal regimentet øge produktionen af værnepligtige og producere værnepligtige på den kommende nye 11 måneders værnepligt.

Derfor bliver logistiksektionen fremadrettet en meget vigtig sektion, som skal forestå og koordinere alt inden for logistik, økonomi og etablissement. Da regimentet skal have flere soldater, udrustes med pansrede køretøjer og kunne løse flere opgaver, bliver især etablissement området meget central de kommende år.

Som chef for S4 har du personaleansvar for syv dygtige civile og militære medarbejdere. En udvidelse af sektionen kan komme på tale.

Du har stor frihed under ansvar og har mulighed for i stort omfang at påvirke løsningen af dine opgaver. Det vigtigste er en positiv indstilling til tjenesten – så kan man altid finde en løsning.

Vi tilbyder et rigtig godt sønderjysk arbejdsklima, hvor fokus er på trivsel og psykologisk tryghed.
Om dig

- Du er udnævnt kaptajn M321 eller major M322
- Du må meget gerne have kompetencer inden for sagsbehandling
- Vi ser gerne, at du har erfaring fra en stab, men det er ikke et krav
- Du er velformulerende i mundtlig og skriftlig kommunikation
- Som person er du positiv, engageret og imødekommende, hvilket gør det nemt for dig at skabe og vedligeholde relationer
- Du kan håndtere at have mange opgaver og overholde terminer
- Du har sans for såvel detaljen som helheden i en alsidig og travl hverdag
- Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig
- DET VIGTIGSTE: DU HAR VILJEN og LYSTEN
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschef major Martin Krogh på telefon +45 2270 5011 eller på mail SLFR-STCH@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter med henblik på at besætte stillingen 1. august 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.

"SLESVIGSKE FODREGIMENT - Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder."
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent