Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vedligeholdelseshjælper til 5. Stabskompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Vedligeholdelseshjælper til 5. Stabskompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine faglige uddannelser som mekaniker i et kompagni med højt niveau og bred opgave portefølje?
Er svaret ja, så er dette job ved Den Kongelige Livgarde måske noget for dig.
Om os
5. Stabskompagni er for soldater der med frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, er servicemindede og med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone og gensidig respekt. Vi er nidkære om vores opgaveportefølje som favner bredt. Det er ikke alle opgaver vi kan slå op i et reglement og arbejde ud fra, og det er dét der gør vores kompagni specielt.

Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Kompagniet er i garnison organiseret med en Stabsdeling, en Panserværnsmissildeling, en Finskyttesektion, en Bjærgningssektion og en Kommandodeling. I Kommandodelingen indgår en vedligeholdelsessektion, en forsyningssektion og en kommandosektionen.

Vi er sammen med resten af I Livgardebataljon, del af det nationale VIDAR beredskab. Kompagniet vendte i maj 2023 hjem fra Letland og forventes som kompagni først udsendt i 2026. Dog er dele af kompagniet udpeget til, at skulle deltage i INTERFLEX/UK for, at støtte i uddannelsen af ukrainere.

Kompagniet vil under feltforhold, få tilgang af enheder fra de fleste tjenestegrene i Hæren for, at kunne understøtte bataljonens kamp under fuldspektrum operationer.

Under indsættelse i rammen af bataljonen, vil kompagniet få tilgang af en Opklaringsdeling, en Forsyningstransportdeling, en Sanitetsdeling, en UAS-sektion (dronesektion) og et CIS-element (kommunikationselement) samt have ansvaret for vedligeholdelsestjenesten for det tilknyttede ildstøtteelement som bl.a. består af en Tung morterdeling.

Vi har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods i perioder højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles og hverdagen skrues sådan sammen at familie- og arbejdsliv kan være i balance.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører, en vedligeholdelseshjælper og tre mekanikere.

Som vedligeholdelseshjælper i kompagniet er du sammen med sektionsføreren ansvarlig for at kompagniets køretøjer til enhver tid er i færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt stand samt støtte op om administrationen og planlægningen af kompagniets vedligeholdelsestjeneste herunder ajourføre totalplanen.

Du vil også komme til at løse øvrige opgaver i kompagniet, f.eks. deltagelse på skydebanedage, øvelser, idræt m.v. Din kerneopgave er dog at bidrage til, at kompagniet kan deltage i taktiske aktiviteter i rammen af bataljonen. For fremtiden vil kompagniets køretøjer primært bestå af PIR 5, EAGLE 5, MAN HX, Scania 8x8, hjulbjærgningsvogn Miller samt panserbjærgningsvogn WISENT 2. På våben siden har kompagniet en del specialmateriel i form af panserværnsmissil (SPIKE LR2), finskyttevåben med mange forskellige kalibre, lette- og tung maskingeværer og meget mere bidrager til kompleksiteten i kompagniets vedligeholdelsestjeneste.

Du vil til dagligt primært med fokus på administration (SAP) arbejde tæt sammen med gruppeføreren i vedligeholdelsessektionen. Efter behov vil du også skulle assistere andre i sektionen – så du vil få rig mulighed for at fastholde dine mekanikerkompetencer. Kompagniets garage- og værkstedsområde ligger ikke i umiddelbar nærhed af indkvarterings- og kontorbygningerne, hvorfor du aktivt skal bidrage til god kommunikation og kontakt.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og har et svendebrev som bus-/lastvognsmekaniker, finmekaniker eller automekaniker.
Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel med C-kørekort og truck- og/eller teleskoplæssercertifikat.

Du er en disciplineret og serviceminded soldat, som kan arbejde selvstændigt og målrettet for derved, at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand SSG J.N Walbum på LG-1B-001A@MIL.DK / tlf. 2261 4548 eller sektionsfører OS A.O. Bilde (Andreas) på LG-1B-003A@MIL.dk / tlf. 3055 0935.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 28. maj 2024 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen

Stillingen er er p.t. ledig og ønskes derfor besat hurtigst muligt efter at ansættelsesprocessen er afsluttet. Kompagniet er dog villig til, at vente på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.05.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent