Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kører til HUMINT-delingen i Human Interaction Kompagniet ved Efterretningsregimentet i Varde


Kører til HUMINT-delingen i Human Interaction Kompagniet ved Efterretningsregimentet i Varde

Ønsker du at være en del af et højt specialiseret og professionelt team?

Har du gode enkeltkæmperfærdigheder og brænder du for at interagere med andre mennesker og bidrage til det samlede efterretningsbillede?

Så søg stillingen som kører i HUMINTDEL.

Om os
Human Interaction Kompagniet (HIKMP) indgår i 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN). 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder.

Gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

HIKMP indeholder tre kapaciteter, en human intelligence deling (HUMINTDEL), en informationsaktivitetsdeling (IADEL) og en counter intelligence sektion (CISEK). Afhængig af dine kompetencer og dit potentiale kan der på sigt være mulighed for at fortsætte dit karriereforløb inden for andre dele af HIKMP.

I både bataljonen og kompagniet hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.

Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver. Ud over de kapacitetsspecifikke opgaver, herunder NRI-beredskaber, bidrager vi også til bataljonens og regimentets øvrige opgaver som fx vagttjeneste og erhvervspraktikanter.
Om stillingen
Om Human Intelligence delingen (HUMINTDEL):

HUMINTDEL består af tre HUMINT-sektioner samt en delingstrop (DELTROP). Hver sektion består af to grupper af seks mand, som er under samlet styring af en PL som SEK/FØ samt en OS som NK/SEK. I hver gruppe er der to kørerstillinger (konstabler), én operatør (konstabel), to operatører (sergenter) samt en fører (oversergent eller premierløjtnant).
Det primære køretøjer er Eagle IV, men vi opererer ligeledes i civil profil, hvor materiel og udrustning tilpasses den enkelte opgave.

Sektionens opgave falder inden for selvstændig operationsplanlægning støttet af DELTROP, gennemførelse af operationer samt rapportering. Her vil du komme til at arbejde målrettet med indhentning af efterretning og ikke mindst formidlingen heraf. Du skal være god til at tilpasse dig forskellige miljøer, og heller ikke være bange for at bruge mange timer ved computeren, når der skal rapporteres.

Som kører er du bag rettet under transport til og fra opgaveløsning samt under al anden taktisk og administrativ transport. Dertil kommer, at du er udførende led i den forebyggende vedligeholdelse af vores taktiske køretøjer. Du er ligeledes en del af vores Coverteam, som forestår sikkerheden før, under og efter opgaveløsningen..

Vi tilbyder:
En stilling hvor du har stor mulighed for at udvikle dig fagligt og med meget stor indflydelse på, hvilken retning du ønsker at udvikle dig i.

• En specialiseret køreruddannelse på EAGLE IV og beskyttet GD

• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.

• En command-team struktur der stiller store krav til hinandens samarbejdsevner, selvstændighed og udfordrer jer igennem et højt taktisk indsættelsesniveau, hvor du hurtigt kommer til at stifte bekendtskab med operationer i rammen af både bataljon og brigade.

• Øvelser og kurser i ind-/udland med vore samarbejdspartnere.

• Mulighed for efter en periode med tilfredsstillende tjeneste i stillingen og det rette udviklingspotentiale at prøve kræfter med andre funktioner og specialer ved HIKMP. Enhedens bredde giver enestående karrieremuligheder for den rette profil.
Om dig
Vores eneste formelle krav er, at du er lærenem, besidder et godt udviklingspotentiale, og har fornemmelser for mennesker generelt. Det er dine personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet. Det er ønskeligt du har gennemført og vurderet egnet på PTA

Det er en fordel, hvis du tidligere har erfaringer fra arbejde i mindre teams med stort ansvar. Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Vores ideelle kandidat:

• Besidder B- og C-kørekort

• Har gode enkeltkæmperfærdigheder

• Er helhedsorienteret i et omfang, så du forstår HUMINT-delingens rolle i den større operationelle sammenhæng såvel som vigtigheden af, at der også skal løses opgaver, der ligger uden for det kapacitetsspecifikke.

• I stand til at tilpasse sig vekslende og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt.

• Er en udpræget holdspiller, der både kan og vil byde sig til med sine kompetencer på tværs af kompagniets kapaciteter.

• I besiddelse af gode orienteringsfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef KN M. Hedegård tlf. 28 18 82 77.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. maj 2024 og samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent