Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven ved Air Transport Wing


Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven ved Air Transport Wing

Kaptajn og leder af Koordineringselementet i Air Transport Wing reserve (WRES)


Om os
Air Transport Wing, ATW, er hjemsted for Forsvarets Transport- og Overvågningsfly og holder til på Flyvestation Aalborg. På ATW har vi et højt operationstempo med fly, der konstant er klar til at blive indsat. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. ATW Wing Reserve, (WRES), er vores fleksible enhed for personel af reserven.
Om stillingen
Som reservist i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbenets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal fungerer som leder af koordineringselementet i WRES og du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion; for dit vedkommende som kaptajn af reserven.

I forbindelse med ATWs gennemførelse af uddannelse og træning har du til opgave at fungere som leder i vores koordineringselement i WRES, hvor du vil skulle arbejde tæt sammen med CH WRES, NK WRES og WRES’ myndighedsbefalingsmand.

Du kan forvente et aktivitetsniveau svarende til ca. 10-14 dage om året, fordelt på både hverdage og weekender, med rig mulighed for mere. Såfremt du som minimum deltager i ca. 14 dage om året, vil du som reservist ligeledes få mulighed for at støtte i andre aktiviteter i Flyvevåbnet såvel som inden for hele Forsvarets øvrige område.
Om dig
Vi forestiller os, at:
- Du er kaptajn eller premierløjtnant af reserven og egnet til forfremmelse.
- Du har balance i forhold til dit civile liv og erhverv, så du kan afsætte mindst 10-14 dage om året med henblik på at løfte dine opgaver i WRES.
- Du besidder gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten.
- Det vil være en fordel at du har kendskab til ATW.

Du er en dygtig formidler, pædagogisk anlagt og udviser empati. Dertil har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau. Det er ikke et krav, men det er et plus, hvis du har et solidt kendskab til HR og gerne i Forsvaret, eller en relevant kandidatuddannelse inden for HR. Derudover forventer vi, at du besidder gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte WRES’ myndighedsbefalingsmand Rudy Dahl, telefon 2520 0408 eller mail: ATW-R-011@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 27. maj. Samtaler gennemføres løbende, og stillingen er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent