Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstillinger – Bliv hjælpeinstruktør i MOVCON Reserve


Rådighedsstillinger – Bliv hjælpeinstruktør i MOVCON Reserve

Er du korporal eller konstabel med ambition om at blive korporal og vil være i en aktiv reserve med en rolle som hjælpeinstruktør - så læs endelig videre.
Om os
MOVCON reserve er en decentral reserve under JMTO, som er direkte underlagt CH MOVCON og står selv for uddannelse af personellet i tæt samarbejde med og for MOVCON.

MOVCON reserve bidrager med støtte til operative opgaver i forbindelse med MOVCON opgaveløsning, herunder både under øvelser og indsættelser, til driftsopgaver i forbindelse med Forsvarets styrkeproduktion, vikardækning, planlagt aflastning, projektarbejde (typisk som enkeltmandsindkommandering) og afhængigt af varsel støtte til Flyvevåbnets øvrige opgaveløsning, som kan ligge udenfor MOVCON kerneopgaver.
Om stillingen

Du kan virke som hjælpeinstruktør inden for følgende fag:
- ADR kap 1.3 (kræver UDD sikkerhedsrådgiver)
- FØHJ
- TSE
- Omskoling af diverse KØTJ i JMTO
- Lastsikring af gods til landevej
- Dokumenter til Movement & Transportation
- CBRN

Du skal:
- Støtte UDDELM med rekvisition af materiel, udstyr, lokaliteter m.v. der er nødvendigt for uddannelserne
- Støtte UDDELM og ST/Støtte ELM med planlægning af MOVCON-R aktiviteter
- Støtte med uddannelse af egne interne undervisere, herunder MOVCONs instruktører

Du kan forvente op til 20 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du skal være uddannet korporal i Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet. Hvis du er konstabel, skal du være parat til at gennemføre den nødvendige uddannelse hurtigst muligt efter ansættelse.

Du er ansvarsbevidst, omgængelig og kan lide at have flere bolde i luften samtidig. Du skal både kunne arbejde selvstændigt og som en del af MOVCON-R uddannelseselement. Du er ærekær omkring din faglighed, og du skal være villig til at tilegne dig og vedligeholde de færdigheder, du tilegner dig. Du vil skulle bidrage til undervisning af både MOVCON og MOVCON-R personel, herunder også på hverdage. Holdningsmæssigt og fysisk skal du være parat til at vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på korporalniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for MDU-R SSG Morten Pedersen på tlf. 2575 1535 eller mail: jmto-rtu-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2024 og samtaler forventes afholdt efter aftale pr. telefon / Skype eller fysisk møde. Stillingen er til besættelse 15. juni 2024 eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

06.06.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent