Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chief Development Officer til forsvarets it-organisation, Cyberdivisionen


Chief Development Officer til forsvarets it-organisation, Cyberdivisionen

Træd ind i rollen som Chief Development Officer (CDO) i én af Danmarks største offentlige it-organisationer og sæt dit aftryk på en digitaliseringsrejse, der bliver afgørende for fremtidens forsvar.
Om os

Ambitionerne og prioriteringen om et forsvar der kan imødekomme tidens udfordringer stiller store krav—også til it-området. Det indebærer blandt andet, at Forsvaret bliver mere digitalt, datadrevet og i stand til i endnu højere grad at udnytte de teknologiske muligheder.

”Forsvaret er i rivende udvikling. Det stiller store krav til digitalisering, konsolidering og udvikling af forsvarets it løsninger, hvor især sikkerhed, hastighed, standardisering og AI-baseret analyse af enorme datamængder, skal være med til at assisterede brugere i beslutningsprocesser og understøtte interoperabilitet på tværs samt i NATO-alliancen,” fortæller Cyberdivisonens direktør, Per Skovgaard Rosen.

Derfor får vores kommende CDO en afgørende rolle i forhold til at løfte og modernisere Forsvarets udviklingsdomæne. En unik stilling med potentiale til at præge en historisk opbygning og transformation, der hører sjældenhederne til, og hvor formålet om et sikkert Danmark, er til at mærke.
Om stillingen

HVILKEN STILLING TRÆDER DU IND I?

Som CDO bliver du chef for organisationens it-udviklingsorganisation, Center for Udvikling. Du indgår i Cyberdivisionens direktion, som foruden dig består af direktøren, vicedirektøren, centerchefen for Teknologi (CTO) og centerchefen for Support og Operations (COO).

Center for Udviklings overordnede opgave er at sikre, at Cyberdivisionen er en troværdig og effektiv digitaliseringspartner for forsvarsministeriets koncern. På nuværende tidspunkt består centeret af omkring 70 ledere og medarbejdere fordelt på 2 afdelinger og 6 sektioner:

Forretningssamarbejde
• Forretningsanalyse
• It-projektledelse
• Robotics

Arkitektur
• Enterprise Arkitektur
• System- og Teknologiarkitektur
• Battlelab (afprøvning og udvikling af fremtidig teknologi + NATO samarbejde)


DINE PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER INDEBÆRER AT:

• Påtage dig ledelsesopgaven af Center for Udvikling, herunder prioritere indsatsområder, træffe beslutninger samt sætte mål og rammer for den videre strategiske udvikling

• Bidrage positivt til den igangværende transformation i Cyberdivisionen og resten af koncernen, hvilket indebærer at modernisere og fremtidssikre it-understøttelse af hele ministerområdet

• Skabe frugtbare relationer på tværs af ministerområdet, der sikrer et kundeorienteret fokus baseret på tillid og troværdighed

• Gå forrest i digitaliseringen af koncernens forretningsprocesser samt facilitere introduktionen af nye teknologier

• Medvirke til et stærkt og tæt tværgående samarbejde internt i divisionen for at sikre den fornødne opgaveløsning og videndeling på tværs samt en sund og stabil drift af organisationen

• Stå i spidsen for en gennemført og konkurrencedygtig arbejdskultur, der medvirker til fastholdelse, motivation og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

• Fungere som organisationens ansigt udadtil, både i Forsvarsministeriets koncern, men også repræsentere Cyberdivisionen ud mod samarbejdspartnere og øvrige teknologivirksomheder

• Bidrage til overordnet compliance og overholdelse af regler samt bestemmelser på området, uden at lade disse begrænse udvikling og eksekveringsevne

• Samarbejde internationalt med EU/NATO i udviklingsøjemed

• Deltage i konferencer og netværk samt være på forkant med udvikling og trends på området
Om dig

HVILKEN ERFARING KOMMER DU MED?

Du kommer med en stærk og veldokumenteret ledelsesmæssig erfaring fra en lignende stilling i en større, kompleks it-organisation. Du trives i og med at lede forandringer, har erfaring med ledelse af ledere og har stået i spidsen for større transformationer med fokus på it-udvikling og innovation.

Dine ledelsesmæssige evner gør dig i stand til at levere klare budskaber og rammer for organisationen, og din gennemslagskraft sikrer, at der eksekveres på dine ansvarsområder. Du er en synlig leder i hverdagen, og formår at lede ned ad, opad, udad og på tværs, samt stille dig op på ølkassen. Den vækst organisationen ser ind i, fordrer endvidere, at du er en naturlig kulturbærer, som formår at tiltrække såvel som fastholde kvalificerede medarbejdere, og ser dette som altafgørende, for at lykkes.

Du er vant til at operere på et strategisk niveau samt navigere i en organisation med høj kompleksitet og politisk bevågenhed, hvilket kræver et betydeligt abstraktionsniveau.

Din erfaring er sandsynligvis suppleret med en længere videregående uddannelse inden for it, datalogi eller lignende.


VISIONÆR, RELATIONEL OG SAMARBEJDSORIENTERET

Som person går du forrest i udviklingen af it-organisationen ved at tænke innovativt, strategisk og visionært. Du besidder en vis portion mod og risikovillighed, der gør dig i stand til at træffe beslutninger med fokus på udvikling, fremdrift og eksekvering, som naturligvis er inden for de lovmæssige rammer.

Som organisationens ansigt udadtil, er du relationelt drevet og proaktiv i at etablere troværdige og tillidsfulde netværk både ud mod forretningen/kunderne, samarbejdspartnere og internt i organisationen.

Da det tværfaglige samarbejde vægter højt i organisationen og direktionen, er du en samarbejdsorienteret leder med hele organisationens mål for øje, og finder det indlysende, at ingen sejrer alene.

Dine gode kommunikative evner gør dig i stand til at kommunikere med mangeartede interessenter, på både dansk og engelsk, mundtligt som skiftligt.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer. Der er mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal i så fald stiles til Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Arbejdsstedet er primært i Ballerup, men der må forventes rejsedage til divisionens øvrige lokationer rundt om i Danmark.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024.
Samtaler forventes afholdt fra uge 23. Der vil som en del af ansættelsesforløbet indgå personligheds- og færdighedstest.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september 2024 eller snarest derefter

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

I Forsvarsministeriets koncern tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


KONTAKT OG ANSØGNING

Kan du se dig selv i rollen, glæder vi os til at modtage din ansøgning, som du sender sammen med dit CV og eventuelle eksamensbeviser via linket.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for Cyberdivisionen, Per Skovgaard Rosen, på tlf. +45 4024 3199.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Heidi Ostenfeld ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. +45 3266 5373.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvaret – både dem i felten og dem bag skrivebordene.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE OG CYBERDIVISIONEN

FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, it og logistik. Dermed anskaffer, driver og bortskaffer FMI al materiel og it for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Det er uanset, om det er til lands, til vands, i luften, i rummet eller i cyberspace.

FMI er en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser med ca. 2.700 medarbejdere (3/4 civile og 1/4 militære) fordelt ud over hele kongeriget med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.

Cyberdivisionen i FMI består af ca. 650 medarbejdere fordelt rundt om i Danmark, men med hovedkontor i Hvidovre. Vi leverer it-ydelser til ca. 21.000 ansatte i Forsvarsministeriets koncern. Divisionen har til formål at levere god service, stabil it-drift, et effektivt cyberforsvar samt endnu bedre forudsætninger for at gå forrest i de kommende års digitalisering af ministerområdets operationer og forretningsprocesser.
I Cyberdivisionen har vi en vigtig opgave — ikke kun i fredstid, men i særdeleshed også i krise– og krigstid, og netop derfor giver vores job mening som aldrig før.

Du kan læse mere på www.fmi.dk og om Cyberdivisionen på www.fmi.dk/da/it-og-cyberomraadet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent