Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Geværskytte 1 til 2DEL/1/I ved Gardehusarregimentet


Geværskytte 1 til 2DEL/1/I ved Gardehusarregimentet

Geværskytte 1 ved 1 Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon – Gardehusarregimentet

Brænder du for tjenesten som infanterist, og er du motiveret for at indgå i en ambitiøs og slagkraftig Panser-infanterideling, hvor faglighed, sammenhold og professionalisme er i højsædet?

Så er det måske dig vi søger som Geværskytte i 1/I/GHR.
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet af tre kampdelinger udrustet med hver fire IKK CV9035DK samt en kommandodeling.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 samt eFP hold 1 og 4 samt NFP hold 1.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan, Estland og Letland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling. Vi er professionelle, vægter høj faglighed og er stolte af at være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvil-ket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du skal virke som geværskytte 1 i en panserinfanterigruppe i rammen af en panserinfanterideling. Du skal sammen med din gruppe virke og samvirke med de resterende grupper i delingen og kompagniet under operative forhold.

Du skal som gruppens næstkommanderende være rede til at overtage føringen af gruppen. Du kan derfor have gruppens kampeksercitser på rygraden og have kendskab til delingens standardfremgangsmåder.

Du forestår for den faglige tjeneste og vedligeholdelse i gruppen således denne altid er klar til indsættelse.
Du skal kunne understøtte de andre funktioner i delingen under den daglige tjeneste samt under feltforhold.
Om dig
Du er korporal.
Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:
Faglighed:
• Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvars for sig selv og sine nærmeste kolleger.
• Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.
• Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Initiativ:
• Du er selvstændig og iværksætter derfor, af egen drift, de opgaver som opstår.
• Du kommer med forslag til din gruppefører/delingsfører for at optimere stillede opgaver.

Samarbejde:
• Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
• Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af for-svaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
• Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
• Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
• Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
• Du fører ved det gode eksempel for resten af gruppens medlemmer og går altid forrest.

Du skal have følgende kvalifikationer:
• Være udnævnt konstabel, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
• Kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt.
Og du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
• Er uddannet på 40 mm granatkaster.
• Er uddannet på Harris 152
• Signaluddannelse II og III
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har relevant udsendelseserfaring.
• Har tidligere været i en panserinfanterideling
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tje-nestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overens-komstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalfor-ening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om person-lige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelses-forløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enhe-der i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbe-varende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikompagni, kaptajn Philip Top Marchant på telefon 40 21 73 32 eller via mail på GHR-1B-100A@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationa-le operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. maj 2024 og samtaler forventes afholdt løbende Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som be-står af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Garde-husarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Ka-serne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddan-nelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltper-soner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfor-drende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som li-geledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent