Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Seniorsergenter til 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Seniorsergenter til 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Vi søger seniorsergenter til stillinger præget af ledelse, ansvar og operativ logistik i en spændende og varieret hverdag.
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 4 NSBTN opstiller og uddanner Nationale Støtteelementer (NSE), der leverer operativ logistik til Forsvarets missioner, Hærens beredskaber og øvelser.

I øjeblikket er tre NSE'er udsendt. Et i Estland under eFP, et i Letland under NFP og et i Kuwait og Irak under OIR, så INTOPS er en naturlig del af tjenesten.

4NSBTN arbejder primært med operativ logistik, og kerneopgaverne ligger i depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover, lokalindkøb, økonomi og controlling.
Om stillingen
4 NSBTN søger seniorsergenter, som kan se sig i en af nedenstående stillinger.

Materieladministrationsbefalingsmand (MADBM)
Som MADBM bliver du NSE’ets specialist inden for depotvirksomhed. Depotet er hjertet i et NSE, derfor får du, som fører, en utrolig vigtig rolle både internt i NSE og eksternt over for vores kunder og samarbejdspartnere. En stilling der er præget af ledelse og specialisering.

Sektionsfører terminaltjeneste (TERMBM)
Som TERMBM bliver du NSE’ets specialist inden for terminaltjeneste. Terminalsektionen løser en af NSE kerneydelser, derfor får du, som fører, en utroligt vigtig rolle både internt i NSE og eksternt over for de støttede enheder og samarbejdspartnere.
Om dig
4 NSBTN søger kandidater med forskellige profiler. Derfor er din nuværende uddannelse og baggrund af mindre betydning. Vi sørger for en uddannelsesplan, som vil udvikle dig, så du opnår succes i stillingen og får god mulighed for at udvikle dig som leder.

Vi søger den dedikerede og handlekraftige seniorsergent eller en oversergent, der er klar til udnævnelse. Vi har en forventning om, at du kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af faglig stolthed samt sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar.

Som person er du imødekommende, fleksibel og løsningsorienteret, da NSE håndterer mange forskelligartede opgaver. Desuden ser du INTOPS som en naturlig del af din ansættelse i forsvaret.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra internationale missioner, ikke nødvendigvis inden for logistik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Har vi fanget din interesse omkring stillingerne eller muligheden for at kommer til Sydsjælland, så er du meget velkommen til at kontakte Sagsbehandler HR for 4NSBTN, seniorsergent Mads Illum Frandsen på telefon 72 83 74 20 / 30 49 08 12 eller på mail TRR-4B-VK01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. maj 2024 og samtalerne bliver afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent