Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Assisterende vagtholdsleder til Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing i Aalborg


Assisterende vagtholdsleder til Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing i Aalborg

Er du nået til et punkt i din militære karriere hvor du har behov for personlig og faglig udvikling, så byder der sig nu alletiders mulighed som sergent og assisterende vagtholdsleder i Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing (ATW).
Om os
Operationsstøtteeskadrillens kerneopgave er at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW operationer, træning og øvelser.

Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab og Air Evacuation og Casualty Staging Unit-beredskab.

Bevogtningstjenestens primæropgave er, at føre tilsyn med og at bevogte Flyvestation Aalborg, herunder at bidrage til specifikke sikkerheds- og bevogtningsopgaver i forbindelse med træning og øvelser, samt operativ indsættelse nationalt og internationalt af ATW og andre af Flyvevåbnets kapaciteter.
Om stillingen
Som assisterende vagtholdsleder ved Bevogtningstjenesten skal du kunne virke både i rollen som vagtholdsleder og som vagtholdslederens højre hånd.

Din primære funktion er at støtte vagtholdslederen i vagtcentralen og på det pågældende vagthold, herunder alarmovervågning, indsættelse af personel og materiel, samt inden for daglig ledelse og drift.

Din opgave- og ansvarsportefølje er bred og omhandler udover det føromtalte også instruktørvirke inden for Bevogtningstjenesten, ledelse, fordeling og koordinering af dagligt forekommende arbejdsopgaver for vagten, overvåge alarmmodtageudstyr i kontrolcentralen og reagere på indkomne alarmer jfr. instrukser, herunder at besvare nødopkald og rekvirere assistance fra civile eller militære myndigheder, iværksætte beredskabsforøgelse og reagere på særlige hændelser, udføre den til vagten hørende administration, herunder udarbejde døgn og hændelsesrapporter for vagtperioden. Flair for forsvarets alarmanlæg vil ses som en fordel.

Du indgår på vagtholdet under vagtholdslederen (VHL) og er dennes forlængede arm.

Du kan få mulighed for at tage de fag, der ligger på oversergent niveau, således at du kan erhverve erfaring og uddannelse, der på sigt kan løfte dig til oversergent niveauet, hvor du har mulighed for at søge en fast vagtholdsleder stilling eller en faglærerstilling i bevogtningstjenesten.

Du bliver en del af et velfungerende og dynamisk team af mellemledere, der favner bredt og har mange jern i ilden. Stillingen stiller krav til førervirke samt overblik, når der opstår hændelser, hvor der skal handles hurtigt og hensigtsmæssigt. Derfor skal du være indstillet på at vedligeholde dine bevogtnings- og føringsmæssige kompetencer undervejs i ansættelsen.

Bevogtningstjenesten er underlagt reglerne for kontinuerlig tjeneste og stillingen indebærer derfor også perioder med tilkaldevagter samt rejse- og øvelsesaktivitet.

Desuden gøres der opmærksom på, at vagtrullet består af både faste dags-, nat-, og weekendarbejde.
Derfor er det vigtigt at have afklarede familieforhold, da der stilles krav til medarbejdernes fleksibilitet.
Om dig
Du er sergentuddannet, eller vurderet egnet til sergentuddannelse gennem afprøvning. Du hviler i dig selv, og er god til at håndtere mange bolde på en gang. Du er anerkendende i din ledelsesstil og i stand til at tilpasse ledelsesvirket til den foranliggende opgave. Du er konstruktiv i din kommunikation og formår at fremstå tillidsfuld og selvstændig.

Det er ønskeligt at du har en baggrund fra Bevogtningstjenesten eller Militærpolitiet, da du vil skulle kunne virke som instruktør under bevogtningsrelevant uddannelse. Dette er dog ikke et krav.

For at komme i betragtning til stillingen skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET (NS), ligesom du skal være vurderet egnet til udsendelse i Forsvarets internationale operationer (INTOPS). Du skal være i besiddelse af kørekort, minimum til kategori B.

Du skal forberede at kunne gennemføre og bestå Forsvarets Fysiske Basistest (KAT 1) i forbindelse med ansættelsesprocessen (info kan findes online).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre den relevante uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN Lisbeth Jokumsen, leder af Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing, Aalborg.
Lisbeth kan kontaktes på tlf.: 72 84 71 04 eller på e-mail: ATW-OS-004@mil.dk.
Alternativt kan du kontakte Næstkommanderende i Bevogtningstjenesten, SSG Jesper Maigaard på tlf.: 72 84 71 32.
Træffes bedst på hverdage mellem 0800 – 1500.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 02. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. september 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent