Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maskingast til Fregatten NIELS JUEL


Maskingast til Fregatten NIELS JUEL

Er du klar på en spændende hverdag med varierende opgaver, hvor du vil arbejde alsidigt med et hav af tekniske systemer?

Så har du nu mulighed for at søge job som tekniker på fregatten NIELS JUEL – en arbejdsplads kendetegnet af socialt sammenhold og store oplevelser over hele verden.

Som tekniker vil du blive en del af et team, hvis opgaver består i at drifte og vedligeholde fregattens mange tekniske systemer, både i basehavn og til søs.
Om os
I den tekniske division (T-DIV), ombord på fregatten NIELS JUEL, tilstræber vi et godt arbejdsmiljø, der blandt andet er sikret gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone samt et stærkt og godt sammenhold.

Vi værner om vores kultur ombord, såvel som Søværnets traditioner. Initiativ, professionalisme og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag og vi står aldrig tilbage for at løse enhver opgave. Fregatten NIELS JUEL består af en yderst professionel og sammentømret besætning, som du nu har mulighed for at blive en del af.

Fregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne.

Besætningens kompetencer er opbygget over flere år og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og støtte til den nationale opgaveløsning.

NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017 og igen i 2022, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker i 2018 og været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under dennes operationer i Mellemøsten i 2019, opereret i Middelhavet i 2023 og senest med en britisk hangarskibsgruppe i Norge i 2024.

Skibet er som en del af IVER HUITFELDT-klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser og kan løse en bred vifte af opgaver, både nationalt og internationalt. Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning ombord på en regulær kampenhed. Vi arbejder altid målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver, hvad end denne måtte være.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.
Om stillingen
Stillingen kræver en relevant teknisk baggrund med dertilhørende svendebrev.

Som tekniker ombord, bliver du en del af fregattens tekniske division (T-DIV), der til dagligt har ansvaret for drift, vedligehold og teknisk udvikling af fregatten, som en operativ platform. Den tekniske division består af en el-sektion og en driftssektion, og udgør tilsammen 24 medarbejdere af forskellig teknisk baggrund. Ved ansættelse vil du indgå i driftssektionen, som til dagligt ledes af driftsofficeren og driftsassistenten.
Ved tiltrædelse vil du påbegynde et uddannelsesforløb, der skal give dig kendskab og færdigheder indenfor alle skibets tekniske systemer og derved gøre dig i stand til at gå vagt ombord.

Systemerne du ville skulle beskæftige dig med ombord er blandt andet:
- Dieselmotorer
- Propelleranlæg
- Ferskvandsproduktion
- Elforsyning
- Styring og regulering
- Kraner
- Ventilation
- Hydraulik

Ud over de tekniske problemstillinger, som du i hverdagen vil beskæftige dig med, vil du også skulle løse følgende opgaver:
- Røgdykning
- Motormand på RIB
- Maskinvagt

Sejlende tjeneste indebærer en del tid væk fra hjemmet. Som en del af en operativ besætning skal du være forberedt på ca. 120 – 140 sejldage om året i perioder fra et par dage op til 3 måneder. Typisk er perioderne dog af 3 – 10 ugers varighed. I mellemperioderne i basehavn indgår du i tørnen som maskinvagt, hvor du skal forvente ca. 50 dages vagt om året.
I den resterende periode har vi stor fokus på sociale aktiviteter, fleksibilitet og frihed for medarbejderen.

Vi tilbyder et job med store oplevelser og nært sammenhold, hvor du får berøring med mange fagområder og dermed får mulighed for at udvikle dig inden for en bred vifte af kompetencer. Du vil særligt komme til at udvikle din tekniske forståelse gennem arbejdet på en af Danmarks mest komplekse tekniske arbejdspladser.
Om dig
Vi ser gerne, at du har aftjent din værnepligt i Søværnet, eller en af de andre værn.

Er dette ikke tilfældet, skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse inden du kan gøre tjeneste ombord. Er du på nuværende tidspunkt ansat i enten Hæren eller Flyvevåbnet, er det et krav, at der gennemføres et omskolingsforløb ved ansættelse.

Har du ikke aftjent din værnepligt, skal du før ansættelse igennem en afprøvning. Information om afprøvning kan findes her: (https://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Optagelsesproeverne.aspx)

Du skal som maskingast ombord kunne arbejde selvstændigt og udføre diverse opgaver med stor faglighed. Du skal have en god forståelse og flair for tekniske systemer, være ærgerrig og vise interesse for systemerne og deres sammenhæg. Ligeledes skal du være klar til at indgå i et team og samarbejde med resten kollegaerne i T-DIV og sparre omkring tekniske problemstillinger og også dele ud af netop din viden og kunnen.

Ønskelige kvalifikationer:
- Søværnets Basisuddannelse (SBU)
- Erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnets store enheder.
- Sort svendebrev, som eksempelvis mekaniker, elektriker, smed, e.l.
- Egnethed til sejlads ved helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)
- Grundvaccination
- Sikkerhedsgodkendelse til FORTROLIG
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsofficeren, Peter Henriksen, på mail 2E-NIJU-DRO@fiin.dk eller telefon +45 26217469.#
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26.05.2024 og vi forventer at holde samtaler uge 22. Stillingen ønskes besat pr. 01.07.2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

03.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent