Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningshjælper til Jægerkorpsets Forsyningssektion


Forsyningshjælper til Jægerkorpsets Forsyningssektion

Betragter du dig selv som serviceminded og har du lyst til en afvekslende, spændende og indholdsrig hverdag? Så er den ledige stilling som forsyningshjælper ved Jægerkorpset (JGK) sikkert lige noget for dig!
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Logistik i et operativt miljø, en varieret hverdag, uddelegering af ansvar og gensidig tillid er nogle af de nøgleord, der beskriver forsyningssektionen ved Jægerkorpset. Forsyningssektionen varetager den daglige materielstyring, og deltager jævnligt i mange forskelligartede aktiviteter.

Omgangstonen i sektionen er fri og direkte og sammenholdt med et godt fællesskab, er en væsentlig del af den måde, vi har valgt at håndtere forsyningssektionens mange forskellige opgaver på - opgaver som både i antal og indhold gør det nødvendigt, at alle bidrager på lige fod til fællesskabet.

Stillingen som forsyningshjælper ved JGK må betegnes som værende både dynamisk og til tider udfordrende. Forsyningssektionen er en enhed med et højt aktivitetsniveau, hvor der altid sker noget. Det kan, i perioder, skabe travle hverdage hvor det er nødvendigt at træffe hurtige beslutninger og prioriteringer. Disse forhold er samtidig dem der medvirker til en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med, er bl.a. myndighedsbeholdning inkl. bestillinger og tilbageleveringer, ammunitionshåndtering i form af pakning og eventuelt transport samt udfærdigelse af diverse dokumenter til forskelligt brug. Generel servicering af JGK, såvel i dagligdagen som i forbindelse med øvelser og operative opgaver i både ind- og udland.

Du vil derudover få mulighed for at specialisere dig inden for specifikke områder i forsyningsverdenen, og du vil - i tæt dialog med sektionsføreren - blive tilbudt deltagelse på forskellige kurser, med henblik på at erhverve nødvendige eller nye kompetencer og kvalifikationer.

Forsyningssektionen tæller i alt tre forsyningsbefalingsmænd og ni forsyningshjælpere. Et godt fællesskab i sektionen - i form af gode sociale og professionelle relationer, positiv kommunikation og et godt samarbejde, er altafgørende for, at de mange opgaver kan løses på tilfredsstillende vis.
Men logistik i specialoperationsstyrkemiljøet stiller også krav til egenskaber som initiativ, fleksibilitet, kreativitet, ansvarlighed og tillid, da nogle opgaver skal løses selvstændigt, af den enkelte forsyningshjælper, som er på stedet.

Som forsyningshjælper ved Jægerkorpset vil du ikke kun komme til at arbejde på Flyvestation Aalborg. Deltagelse i øvelser i ind- og udland samt udsendelse i internationale missioner bliver også en naturlig del af jobbet.
Om dig
Du er konstabel og må gerne have flere års tjeneste bag dig. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du er uddannet forsyningshjælper. Det vigtigste er, at du passer ind i fællesskabet, er serviceminded, fleksibel og har en positiv tilgang til opgaver. Uddannelse, kurser og rutine skal JGK nok sørge for, at du får.

Du kan arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, men er også i stand til at indgå og fungere i forskellige team. Du er omstillingsparat, da arbejdet og dagene i JGK sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd. Du er social og plejer omgangen med dine kolleger.

Du er god til at kommunikere med kollegerne i sektionen, ligesom du gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer, viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i JGK - når det er relevant.
Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og du har den rette professionelle holdning til arbejdet i den logistiske verden. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser, men det er ikke et krav.

Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de deraf afledte krav til dig som medarbejder og person. Du er forudseende, god til at planlægge og i stand til at samarbejde på tværs af både organisation og personelkategorier.
Du har en robust personlighed og i generelt god fysisk form.

Du kan kommuniker inden for det engelske sprog - både i skrift og tale.
Det er desuden ønskeligt, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B - C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste
og Hærens Konstabel- og Korporalsforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent René Hansen, på telefon +45 41 38 34 38, mail JGK-CSS-02@mil.dk eller chefsergent Henrik Hviid, på telefon 728 39010, mail JGK-S101@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 20. maj 2024, med samtaler straks efter, og ønskelig ansættelse 1. august 2024 eller snarest derefter - i henhold til nærmere aftale med afgivne enhed/chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Jægerkorpset

Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent