Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sensoroperatør til højt specialiseret maritim overvågningsenhed


Sensoroperatør til højt specialiseret maritim overvågningsenhed.

Er du fra sejlende enhed, og har behov for at gå i land uden at slippe det operative virke? Måske er du slet ikke fra Søværnet, men vil gerne være det!

Du ved der stort politisk fokus på, at sikre de danske farvande og kritisk infrastruktur, og du vil gerne være en del af denne prioriterede maritime nationale opgaveløsning!

Er du fra Søværnet ved du, at første prioritet i Command Aim er, at fasthold en robust og fokuseret overvågning af dansk territorialfarvand. I denne opgaveløsning er vi som station en meget aktiv bidragsyder, og vores arbejde er essentielt og højt prioriteret.

Vi tilbyder et job med en yderst interessant opgaveløsning i et højt specialiseret team, hvor der ved siden af det operative virke i de vagtfrie perioder, er plads til work life balance hvad enten det er familieliv, fritidsaktiviteter eller noget helt tredje.
Om os
Marineudkigsstation Føllesbjergs overordnede opgave er at støtte Søværnet, herunder Søværnets overvågningsenhed (SOE), og andre interessenter, samt bidrage til billedopbygning og andre opgaver i stationens ansvarsområder. Vi er en del af SOE, som indgår i 3. Eskadre.

Vi er en dedikeret besætning, der passer vagten i fast tørn af dag- og nattevagter af 12 timers varighed - 24/7 - 365 dage om året. Ud over vagterne, hvoraf der som regel er 8-12 om måneden, skal du forvente at skulle deltage i diverse møde- og uddannelsesaktiviteter.

Vi arbejder med frihed under ansvar, og går professionelt til værks i opgaveløsningen. Byder os til når en kollega har behov for vagtfri, og er gode til at hjælpe hinanden.

Selvom vi er placeret på Langeland ved Sydfyn, gør vagttjenesten og planlægningen det muligt at komme langvejs fra. Det ses tydelig da store dele af besætningen bor forskellige steder på Fyn. Vi har lukaf på stationen, så der er mulighed for overnatning.

Vi er højt specialiseret sensoroperatører der har vidt forskellige baggrunde. Nogle fra Søværnet og andre fra Flyvevåbenet og Hæren. Fælles for os alle er, at vi er dygtige til at bringe vores forskellige kompetencer i spil.
Om stillingen
Stillingen er alsidig med flere forskellige opgaver, hvor du som vagtholdsleder har ansvaret for den samlede opgaveløsning, og som sensoroperatør skal bidrage til den operative opgaveløsning.

Du skal med baggrund i dine egne personlige egenskaber og kompetencer kunne løse funktionsspecifikke opgaver efter stationens behov. Du skal bidrage aktivt til løsning af stationens forskellige arbejdsopgaver, herunder understøtte stationslederen, og den øvrige besætning i løsning af deres opgaver.

Vi tilbyder en stilling, hvor du ved siden af vagttjenesten får tid til work life balance hvad enten det er familie, fritidsaktiviteter, uddannelse, bijob eller andet.

Krigen i Ukraine og interessen i østersøområdet, har sat det maritime og de danske farvande højt på Forsvarets dagsorden. Der er derfor stort fokus på opgaveløsningen og udviklingen af denne. Stillingen kræver derfor nytænkning og aktive bidrag til udvikling og forandring.
Om dig
Du er sergent, og gør tjeneste et sted i Forsvaret. Såfremt du ikke er ansat i Forsvaret, er du tidligere sergent, og har gennemført den grundlæggende sergentuddannelse.

Din baggrund er ikke det vigtigste, det er til gængæld din tilgang og arbejdsmorale, samt modet til at lære nyt. Det forventes, at du efter en grundig oplæring via sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til stationens opgaveløsning og udvikling.

Som person er du ansvarsbevist og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer og samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet, og have forståelse for, hvordan din løsning af opgaverne påvirker den samlede opgaveløsning.

Du trives med ansvaret som befalingsmand, og som sensoroperatør er du flittig og arbejdsom, og støtter dermed stationens primære opgaveløsning. Til trods for at du har ansvaret som leder går du ydmygt til opgaven, da dine underordnede er erfarne specialister som er dygtige til deres opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Bagenkop, Langeland.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til stationsleder seniorsergent Kevin Lykkegaard Betnass på telefon 2960 5972 eller mail: 3E-SOEMUSFLD@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024 og samtaler forventes
afholdt umiddelbart efter.

Stillingen ønskes besat senest den 1. juli 2024 eller efter aftale.

For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre:
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vognsbjerg, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent