Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre stab


Våben- og elektronikofficer til 2. Eskadre stab

2. Eskadre søger en våben- og elektronikofficer med kendskab til 2. Eskadres enheder til stabselementet ved Flådestation Frederikshavn. Vil du være med til at bidrage med løsninger inden for våben og elektronik til 2. Eskadre og påvirke 2. Eskadres beslutninger relateret til våben og elektronik i tæt samarbejde med bl.a. Søværnskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse? Hvis ja så har 2. Eskadre stab en attraktiv stilling til dig.
Om os
Du vil blive en del af Våben- og Elektronikafdelingen i 2. Eskadre, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med en gruppe af fagligt kompetent personel.

Vores team består af i alt seks medarbejdere fordelt på de to flådestationer - hhv. tre fra officersgruppen og tre fra sergentgruppen.

Arbejdspladsen er præget af en uformel tone, og høj selvstændighed, hvor vi samtidig støtter hinanden både fagligt og personligt.

Vores mål er til enhver tid, at kunne levere størst mulig effekt for de operative enheder.
Om stillingen
Som stabsofficer ved 2. Eskadres Våben- og Elektronikafdeling vil du skulle udføre selvstændigt stabsarbejde og støtte underlagte enheder. Du vil være 2. Eskadres primære kontakt og sparringspartner for enhederne ved Flådestation Frederikshavn inden for våben og elektronik. I denne forbindelse skal du være klar til at løse opgaver på tværs af forskellige fagområder.

Dine opgaver bliver bl.a. at koordinere udvikling af det underlagte materielområde og fremsende klasseændringsforslag til Søværnskommandoen samt koordinere udførelse af arbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Desuden får du en stor rolle med at koordinere arbejdet mellem værksteder og enheder.

Du skal forvente, at der eventuelt kan blive behov for dig ved afløsning om bord på enhederne til søs.

Du refererer direkte til 2. Eskadres chef for Våben- og Elektronikafdelingen, og du vil du være nærmeste foresatte for en seniorsergent.

Stillingen kan aftales til at være med fast tjenestested i enten Frederikshavn eller Korsør.
Om dig
Du er teknisk officer fra Søværnet, med speciale indenfor våben- og elektronikområdet, og du har enten gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L) eller lignende kvalifikation. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som kan realkompetenceudnævnes og indgå uddannelsesaftale ved tiltrædelse af stillingen. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra enten ABSL/IVER-kl.

Du skal under din tjeneste kunne opretholde blåt bevis såvel som sikkerhedsgodkendelse til HEM.

Yderligere skal du have et indgående kendskab til SAP MM og PM.

Som en del af eskadrestaben er det vigtigt, at du selvstændigt tager initiativ, er synlig over for underlagte enheder, og ikke står tilbage for at løse opgaver, der rækker ud over dit primære fagområde.

Dertil er det vigtigt at du trives i sociale sammenhænge, og ønsker at bidrage til afdelingens fællesskab.

Det vil være muligt at kombinere stillingen med en evt. uddannelse i Master i Militære Studier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Frederikshavn eller Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Alexander Ramlov på telefon 7285 4212 eller 2E-ST-VE201@mil.dk.
Alternativt OK Bo Norman Madsen på telefon 7285 4210 eller 2E-ST-CHVE@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9192 eller på mail FPS-CAB@MIL.DK.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 22.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent