Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Navigationsbefalingsmand til Division 31 Diana-KL


Navigationsbefalingsmand til Division 31 Diana-KL

Er du en dygtig befalingsmand med interesse for navigation og er du klar til et job, hvor det er dine evner både som leder, navigatør og administrator, der kommer i fokus, så har du her muligheden for et job, der med garanti vil udvikle din profil og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassens fem skibe udgør søværnets maritime indsatsenheder. Vi indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs under Søværnskommandoens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365. Vi har en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med Nationalt Maritimt Operationscenter, samt deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre af Søværnets enheder samt øvrige myndigheder.

DIANA-klassen har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Du kommer på DIANA-klassen til at indgå i en lille besætning på 12 personer, hvor vi vægter det gode sociale samvær og det stærke arbejdsfællesskab højt. Vi tilbringer mange dage sammen, og prioriterer at vi alle kan glæde os over den tid. Du bliver en del af skibsledelsen, der foruden navigationsbefalingsmanden består af chef, næstkommanderende og teknikbefalingsmanden. Det betyder mulighed for at få stor indflydelse på beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet.
Som skibets navigationsbefalingsmand har du ansvaret for driften af skibets navigationsudstyr og den daglige sejladsplanlægning. Under sejladserne indgår du i tørnen som vagtchef og forestår skibets sikre navigation på chefens vegne. Fordi vi er en lille besætning sætter vi barren højt, og du vil på sigt blive trænet frem mod et niveau, hvor du selvstændigt kan varetage skibets sejlads under alle forhold inkl. havnemanøvrer og kompliceret sejlads. DIANA-klassen bruges ofte som platform til uddannelse af kadetter, og du skal derfor kunne fungere som bagvagt for deres træning og bidrage konstruktivt til deres uddannelse og dannelse.
Navigationsbefalingsmanden er leder af dæksbesætningen som består af 4 dæksgaster, som går kontinuerlig vagt på broen og bl.a. har ansvaret for vedligeholdelse af dæksudrustning, våben m.v. Under skibets øvrige operationer har du ofte en central rolle f.eks. som indsatsleder, gruppeleder eller leder af dækket.
Når skibet ikke sejler indgår du i en vagttørn i skibsgruppevagten som vagtassistent.
Du bidrager løbende til planlægningen af skibets sejladser, vagttjenesten for besætningen og uddannelse af skibets personel. Som navigationsbefalingsmand er man skibets ”banjermester” med ansvar for håndtering af arbejdstid, rejser, planlægning mv, så erfaring med administration er et klart plus.
Om dig
Du er en dygtig oversergent, eller sergent med mulighed for udnævnelse, der gennem sejlende tjeneste har opnået solid erfaring med driften af et orlogsfartøj og ledelse af medarbejdere til søs. Du trives med indflydelse og medansvar, og du er glad for muligheden for i stor grad selvstændigt at tilrettelægge din tid både under sejlads og i hjemmeperioder.
Fagligt arbejder du selvstændigt, og ordentlighed i både omgang med mennesker, administration og sejlads er naturligt for dig. Du er socialt anlagt og trives som en central del af en mindre gruppe, hvor du bidrager positivt til fællesskabet.
Din tilgang til ledelse er præget af tillid og en naturlig søgen mod frihed under ansvar, men du besidder samtidig evnen til at sætte dig igennem og vise vejen, når tingene spidser til.
Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i et beredskab, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.
Det er ønskeligt, at du har en uddannelse som kystskipper og har erfaring som navigatør, enten civilt eller i Søværnets enheder. Du skal på sigt kunne navigere og manøvrere skibet selvstændigt, samt kunne bidrage til uddannelsen af Søværnets kommende officerer som bagvagt for vagtchefelever.
Det er desuden ønskeligt, at du har erfaring med det personeladministrative arbejde, f.eks. DEMARS, arbejdstid, rejser mv.

Afhængig af din profil skal du forudse, at der i starten af tiden hos os vil være et stort behov for opkvalificering, både på kurser og under sejladserne. Den udfordring er du klar på, og du kan også afsætte tiden til at komme i mål forholdsvist hurtigt.

Du skal desuden:
Have gyldig helbreds- og tandundersøgelse (Uden begrænsninger)
Have en gyldig Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB)
Kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt forud for en evt. ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH ROTA KL Emil Møller-Nielsen på telefon 41 30 98 57 eller 3E31-B8-CH@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. juli 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nyeste eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent