Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Er du fremtidens maritime fagspecialist ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?


Er du fremtidens maritime fagspecialist ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse?

Forstil dig en fremtid hvor du med dit kendskab til maritime systemer løser små som store opgaver med det formål at sikre forsvarets maritime kapaciteter er klar til indsats.
En fremtid hvor du sammen med kollegaer ved FMI vil indgå i team, hvor I sammen sikre innovative løsninger på såvel eksisterende som nye maritime kapaciteter.
Kan du se dig selv på en arbejdsplads i både vækst og udvikling?
Så har vi en plads til dig som vores nye kollega i Skibsteknologisektionen.
Om os
Skibsteknologisektionen er det teknologiske kompetence center i Kapacitetsdivision Maritim (KAMA), som er overordnet ansvarlig for alle forsvarets maritime kapaciteter. Herunder en omkostningseffektiv drift af de sejlende enheder og maritime systemer, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af eftersyn, anskaffelses- og modifikationsprojekter.

Skibsteknologisektionen arbejder med alt fra anskaffelse af nye kapaciteter, samt tilpasning og ombygning - og i sidste ende, afhændelse af eksisterende kapaciteter for Søværnet, Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten. Endvidere rådgiver vi om fagtekniske forhold i forbindelse med planlægning af kommende aktiviteter og styring af kapaciteter.
Om stillingen
Som en del af vores team i Skibsteknologisektionen bidrager du som fagspecialist til et fællesskab med stor interesse for skibsfart og maritime systemer. Vores team, består af ingeniører og maskinmestre. Vi arbejder i et spændende, uformelt fagligt og bredt funderet arbejdsmiljø, med god mulighed for sparring og videreudvikling.

Du er specialisten, der primært løser og følger den komplette opgave proces, og yder teknisk support inden for en række maskintekniske områder.
Der kan efter nærmere aftale være mulighed for hjemmearbejde.

Som vores nye kollega vil du primært skulle varetage opgaver inden for følgende områder:
• generel maskinudrustning
• hydraulik systemer
• davit og kran systemer samt øvrige fast installerede hejsemidler
• manøvre-systemer
• helikopter håndteringssystemer

Derudover vil dine opgaver være:
• udarbejdelse af specifikationer i forbindelse med materielanskaffelser og modificeringsopgaver
• projektopfølgning ved underleverandører og værfter
• udarbejdelse af drifts-og vedligeholdelses koncepter
• vurdering og godkendelse af dokumentation
• planlægning og koordinering af testforløb

Der må påregnes rejseaktivitet, da opgaverne ofte løses på Forsvarets egne værksteder, hos underleverandører i ind- og udland samt direkte ved brugerne. Samlet set anslås det til 20-30 rejsedage årligt.
Om dig
Som vores nye kollega i skibsteknologisektionen er du uddannet maskiningeniør eller maskinmester med erfaring inden for det maritime, relevant erfaring fra industrien, fra sejlende tjeneste eller nyuddannet.

Derudover besidder du:
• en faglig dygtig profil med et bredt kendskab til maskintekniske materielsystemer fra den maritime branche

• dybdegående kendskab til teknologiske principper og evnen til at anvende disse i praksis, både når man arbejder alene og når man samarbejder med kollegaer

• en udadvendte personlighed, med gode kommunikations evner såvel i tale som på skrift på dansk og engelsk.

Du er en motiverende og positiv engageret samarbejdspartner, som med åbenhed vil være medvirkende til, at sikre et godt samarbejde med såvel kolleger, eksterne leverandører og samarbejdspartnere
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for den uddannelse du besidder. Som AC er du omfattet af den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg.
Der er en attraktiv arbejdsgiverfinansieret pensionsordning knyttet til stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Martin Deist, Elementleder på telefon 2541 5269.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Malene Christiansen, på tlf. 3266 5685.
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 31. Maj 2024. Der forventes afholdt samtaler i uge 25.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed udvikler opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent