Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Communication and Information Systems (G6) ved MND N


Chef for Communication and Information Systems (G6) ved MND N

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med CIS planlægning i et multinationalt miljø? Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive chef for divisionens G6 i fredstid samt indgå i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND N) er en operativ division, der har til formål at medvirke til afskrækkelse af et angreb på Europa og bidrage til NATOs forsvar af Letland og de baltiske lande. Divisionen indgår i NATOs styrkestruktur og har hovedkvarter i Adazi i Letland (lidt nord for Riga) og i Slagelse i Danmark.

MND N gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland og kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, hvilket er nødvendigt i forhold til divi-sionens unikke opgave, forsvaret af Letland og de baltiske lande.

Divisionen er en multinational enhed med p.t. 13 lande, der samarbejder tæt og indgående med nationale lettiske myndigheder og enheder, samt foresatte myndigheder i NATO om den operative opgaveløsning. Hertil kommer, at divisionen også samarbejder med enheder og bidrag fra andre NATO-lande, når de i kortere eller længere perioder er udstationeret i Letland.

Divisionen opretholder og vedligeholder divisionens efterretningsmæssige og operative situationsbillede, så divisionen kan føre i forhold til situationens udvikling. Divisionen gennemfører ud-dannelses- og øvelsesvirksomhed for affilierede brigader, så enheder under divisionens kom-mando er godt samarbejdet.

Divisionen udvikler sig selv som troppeenhed og vi går gerne forrest med udvikling af nye tiltag inden for føring, ledelse, HR, logistik, ildstøtte m.v. Uanset om tjenesten foregår fra Slagelse eller Adazi udgør det multinationale miljø rammen for spændende udfordringer og stærke relati-oner.
Om stillingen
Du vil blive chef for divisionens G6, og dermed chef for et multinationalt team pt. bestående af i alt seks medarbejdere (inklusive dig) i fredstid. De fem, inkl. dig, er tjenstgørende i Adazi, Letland, mens den sidste p.t. er tjenstgørende i Fredericia. I krigstid indgår du som chef for CIS-elementet under C2 Support Centeret, hvor der er i alt 11 medarbejdere, hvoraf de fem er designerede.

I fredsstrukturen er der fire danske stillinger, en lettisk og en, som p.t. ikke er dedikeret til en nation og derfor er ubesat.
Sektionen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægning og gennemførelse af øvelsesaktivitet.
Du vil være en væsentlig bidragsyder til udviklingen af divisionens føringsstøtte-koncept, herunder divisionens rolle i relation til enhanced Forward Presence CIS samarbejdet, hvilket sker i tæt koordination med såvel lettiske som danske myndigheder, samt sideordnede og foresatte myndigheder inden for NATO-strukturen.

Som chef vil du lede G6’s samlede opgaveportefølje. Du vil her være ansvarlig for at der udarbejdes sagsoplæg omhandlende komplekse tekniske problemstillinger, hvor de operative konsekvenser fremstår klare og koncise.
Du vil ligeledes blive divisionens repræsentant i Projekt Gruppe CIS, som består af repræsentanter fra Danmark og Letland. Denne gruppe forestår, på vegne af Divisi-onskomiteen, udarbejdelse af planer og oplæg vedrørende anskaffelse og imple-mentering af klassificerede CIS netværk til divisionen i fred, krise og krig.

Der skal påregnes ca. tre til fire ugers øvelse om året samt yderligere fire - otte ugers anden aktivitet, eksempelvis ved deltagelse i divisionens øvrige aktiviteter samt deltagelse i konferencer ved henholdsvis MNC NE og andre NATO myndigheder.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlægning, deltagelse i stabens interne rutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.

Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS eller VUT II/L. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant i gang med Master i Militære Studier (MMS) eller optaget på MMS, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Alternativt har du en uddannelse på kompetenceniveau 7 og er optaget eller i gang med MMS enkeltfag (Militær Strategi og Militære Operationer). Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Du har erfaring med føringsstøtte i et operativt miljø. Hvorvidt det er med hovedvægten på den tekniske side eller på den operative side, er mindre væsentligt.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du har en god forståelse for våbenartens virkemidler og deres bidrag til den samlede operative løsning, og du er i stand til at planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe. Det er ligeledes en fordel hvis du har kendskab til NATO og erfaring med at arbejde i et multinationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt gennemføre sprogtest ved FAK.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen medfører en udstationering, hvorunder du kan medbringe din familie. Varigheden af udstationeringen er på 3 år med mulighed for yderligere et års forlængelse.

Udstationeringen er under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stedfortrædende stabschef OB Frank Valentin Nielsen på mndn-DCOS@fiin.dk eller 7283 1007.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, 32665768.

Ansøgningsfrist er 24. maj 2024
Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter.
Stillingen er til besættelse efter 1. juli 2024.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.05.2024

Indrykningsdato

02.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent