Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler for operativ Logistik ved styrkeudviklingssektionen for logistik ved Trænregimentet


Sagsbehandler for operativ Logistik ved styrkeudviklingssektionen for logistik ved Trænregimentet

Har du interesse for udvikling af operativ logistik, så er du måske den seniorsergent vi søger. Du vil i funktionen få stor berøring og indflydelse på udviklingen inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til operativ logistik på kort og lang sigt i Hæren. Du vil i stillingen kunne udvikle din faglighed inden for særlige fagområder, ligesom din helhedsforståelse og evne til sagsbehandling vil blive styrket.
Om os
Tjenestegrensafdelingen (TA) består af i alt 62 medarbejdere fordelt på fire sektioner – en styrkeudviklingssektion for Logistik, en styrkeudviklingssektion for Militærpoliti, en Kursussektion og et Tjenestegrensinspektørelement.

Styrkeudviklingssektionen for Logistik ved Tjenestegrensafdelingen varetager Trænregimentets bidrag til Forsvarskommandoens og Hærkommandoens udviklingsvirksomhed inden for taktisk og operativ logistik inkl. udvikling af organisation, doktrin/koncepter, teknologi samt overordnet uddannelsesudvikling. Ligeledes varetager sektionen regimentets lessons identified/lessons learned processen vedr. logistik.

Sektionen består af i alt 20 medarbejdere fordelt på fire elementer - et ledelseselement med en major som sektionschef og en chefsergent som koordinerende sagsbehandler, et Forsynings- og Transportelement, et Operativ logistikelement, et Bjærgnings- og Vedligeholdelseselement samt et Sanitetselement.

Sektionens opgaveløsning er i høj grad præget af samarbejdet med en lang række operative enheder samt eksterne myndigheder. Sektionens medarbejdere arbejder meget selvstændigt, varetager projektledelse af større eller mindre opgaver samt udarbejder analyser og løsningsforslag inden for logistik i Hæren. Sektionens medarbejdere bidrager lejlighedsvist til kontrol- og inspektionsvirksomhed samt undervisning.

Stillingen som sagsbehandler er placeret i elementet for operativ logistik, der er med til at udvikle og tilsikrer en rød tråd i for operativ logistik inkl. materiel, - organisation, teknologi- og uddannelsesudvikling. Her ud over er elementet hovedbidragsyder til styklister for reservebeholdninger, er primær ansvarlig for sagsbehandlingen af LOGFAS, RSOM og HNS relaterede emner samt at koordinerer med JMTO.

Samlet set vil du opleve en hverdag, hvor du meget selvstændigt har ansvaret for og bidrager til elementets og sektionens mange forskellige udviklingsopgaver, samarbejder med en lang række enheder og myndigheder og hvor du samtidigt har mulighed for en fleksibel hverdag.
Om stillingen
Du indgår i elementet for operativ Logistik (OPLOG) under styrkeudviklingssektionen logistik (STYUDV LOG). Elementet består af en Leder (KN) og to sagsbehandlere (SSG) med geografisk hovedsæde ved 4NSBTN i Vordingborg. Resten af sektionen er placeret i Aalborg, og der vil på den baggrund være mulighed for at arbejde begge steder.

Din primære opgave i elementet bliver varetagelsen af et helhedsorienteret fagansvar inden for operativ logistik i samarbejde med de øvrige specialister og i koordination med relevante enheder og myndigheder. Dit særlige fokusområde (SME) bliver inden for depottjenesten, herunder reservedelsbeholdninger. Du forventes – når kompetencerne er tilegnet - både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme. Du vil tillige få mulighed for at være bidragsyder eller ansvarlig ift. udarbejdelsen af koncepter, håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser.

Sektionens virke er fokuseret på, at det enkelte medarbejders kompetencer bringes bedst muligt i spil, ligesom intern uddannelse og efteruddannelser løbende skal sætte den enkelte medarbejder i stand til at løse udviklingsopgaverne bedst muligt – du behøver på den baggrund ikke at have et forudgående kendskab til operativ logistik eller sagsområderne, idet du vil blive klædt på i stillingen.

Der vil som udgangspunkt være tale om en begrænset mængde øvelsesvirksomhed, idet støtte til kontakt- og kontrolvirksomhed er en naturlig del af opgaven. Der vil således kunne opnås en god fleksibilitet i hverdagen.
Om dig
Du er seniorsergent, eller oversergent med erfaring og udviklingspotentiale som seniorsergent og har arbejdet med, eller motivation for fremtidigt arbejde med operativ logistik som sagsområde.

Du har analytiske anlæg, er struktureret og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer inden for det logistiske område, samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og helhedsforståelse for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du evner at kombinere teknisk og taktisk viden, således elementets opgaveløsning skaber effektive løsninger inden for operativ logistik og dit sagsområde.

Du har et operativt mindset med en stor interesse og/eller viden om den feltmæssige logistiks gennemførelse.

Uanset dine kompetencer og baggrund opfordrer vi dig til at søge, da vi efterspørger en meget bred vifte af personlige og faglige kompetencer på tværs af vores medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Nicky Bardrum på TRR-TA-LOG5A / TRR-TA-LOG5A@fiin.dk eller telefon 25 14 84 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 26. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

01.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent