Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Faggruppeleder til faggruppe AAW hos Center for Taktik (KBH).


Faggruppeleder til faggruppe AAW hos Center for Taktik.

Har du lyst til et udviklende job med fokus på ledelse og undervisning inden for luftforsvar?

Ønsker du frihed under ansvar, og vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder? Så skal du søge en stilling i faggruppe AAW!

Det er muligt at få fast tjenestested i København eller Frederikshavn.
Om os
Center for Taktik er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er et uddannelses- og kompetencecenter organisatorisk placeret under Søværnskommandoen.

Vi har en uformel omgangstone, hvor et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel prioriteres højt. Vi understøtter frihed under ansvar og fordybelse inden for respektive fagområder.

Der er stor mulighed for fleksibilitet i arbejdstider og hjemmearbejde, naturligvis under hensyntagen til fastlagte aktiviteter. Center for Taktik er beliggende i Frederikshavn, men vi er ved at etablere en afdeling på Holmen i København.
Om stillingen
Som faggruppeleder får du hovedansvaret for faggruppens udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser samt sagsbehandling inden for fagområdet. Faggruppen består af i alt fem stillinger.

Faggruppen er ansvarlig for en bred vifte af uddannelser og kurser inden for luftforsvarstaktik, billedopbygning samt elektronisk krigsførelse.

Faggruppen står lige nu over for at skulle udvikle nye læringsplaner med tilhørende undervisningsmateriale til taktiske officerer samt undervisningsmateriale til en ny KI-uddannelse. Dette vil, i samarbejde med de øvrige faggrupper på skolen, være det første at tage fat på i stillingen.

Derudover vil der være deltagelse i arbejdsgrupper i Forsvarets Skibsprogram, repræsentation ved MAROPS, deltagelse som searider i DANSARC mv. Alt sammen noget, vi bygger på, efterhånden som du er klar til opgaverne.

På TAC lægger vi stor vægt på work-life-balance og trivsel. Du har derfor selv stor mulighed for at påvirke måden, du afholder din tjeneste på, så den passer bedst muligt med dit privatliv.

Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med kursusafvikling samt kursusudvikling, hvor der skal indhentes erfaringer fra vores udenlandske samarbejdspartnere.

Der er i stillingen rig mulighed for faglig fordybelse og personlig udvikling, herunder også at læse MMS/VUK.
Om dig
Det vigtigste er, at du er motiveret, egnet til faglig udvikling og, at du har lyst til at undervise samt styrke fagområdet generelt i Søværnet.

Du kan tage ansvar for din egen faglige udvikling, og du er interesseret i at blive specialiseret inden for faggruppens specialeområder. Du skal være interesseret i at udbygge og fastholde dit speciale: i din stilling er du med til at skabe dybde i de enkelte opgaver.

Du er professionel, engageret og vægter et højt fagligt niveau højt. Du er hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og er god til at arbejde sammen med andre på tværs af fagområder (samarbejde/fleksibilitet).

Dine primære fokuskompetencer er kommunikation, samarbejde og faglighed.

Du er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK); eller du er premierløjtnant med ambitioner om at blive kaptajnløjtnant. Hvis du ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er en fordel, hvis du har gennemført TOK samt har erfaring med uddannelse og træning, herunder fjernundervisning og udvikling af digital læring, men det er ikke et krav eller en forudsætning – vi har adgang til kurser og mentorer, der udvikler de kompetencer, du behøver.

Har du lyst til jobbet og opgaverne, men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi gode erfaringer med fast tjenestested uden for Frederikshavn og udbredt brug af hjemmearbejdspladser. Inden for nær fremtid forventer vi at have etableret en afdeling med kontorpladser og undervisningslokaler på Holmen i København.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for uddannelsessektionen KL Henriette Snedker Daugaard på mail SC-TAC-CHUD@fiin.dk eller telefon 7285 5340

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Stillingen er ledig og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. juli 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Center for Taktik er placeret i Frederikshavn, men du har mulighed for at bibeholde dit nuværende tjenestested eller få tjenestested i København. Vi er i ansættelsesprocessen klar til at forhandle om vilkår, der kan få din work-life-banalce til at gå op.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning inden for hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

01.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent