Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Efterretningsofficer ved Efterretningssektionen, Landsdelsregion Øst (genopslag)


Efterretningsofficer ved Efterretningssektionen, Landsdelsregion Øst

Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Øst tilbyder en spændende stilling som efterretningsofficer. Her får du gode muligheder for udvikling af dine militære kompetencer i relation til efterretningsvirksomhed – herunder efterretningsanalysearbejde, styring og udvikling, stabsarbejde, bidrag til Landsdelsregionens føring og operative planlægningsproces af skarpe opgaver og øvelsesvirksomhed. Hvis du synes det lyder spændende, og du føler, det er en udviklingsretning, der er lige noget for dig, så skynd dig at indsende din ansøgning til stillingen.

Om os
Landsdelsregion Øst indsætter landmilitære styrker fra både Forsvaret og Hjemmeværnet i den østlige del af Danmark. Derfor har vi også et tæt samarbejde med bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder. Vi har seks underlagte Hærhjemmeværnsdistrikter og omkring 4.000 aktive hjemmeværnssoldater, og vi har hovedkvarter på Kastellet i København, som også bliver dit faste tjenestested.

Regionsstaben er organiseret i Operationsstøttesektionen (G1/4/8), Efterretnings- og sikkerhedssektionen (G2), Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7) og Kommunikations- og rekrutteringssektionen (G9).

Efterretningssektionens opgaver består i kontinuerligt at være i besiddelse af et opdateret efterretningsbillede med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for planlægning og føring af operative indsættelser, herunder udveksling af efterretninger op, til siden og ned, samt til andre relevante myndigheder. Sektionen gennemfører sideløbende E-uddannelse af fastansatte, personel af reserven, samt frivillige efterretningsofficerer – og befalingsmænd inden for E-søjlen i regionsstaben samt fra underlagte distrikter og underafdelinger
Om stillingen
Som efterretningsofficer indgår du i landsdelsregionens stab sammen med fastansatte, frivillige og personel af reserven. Du deltager i løsning af landsdelsregionens opgaver, herunder føring fra operationscentret og i operative planlægningsprocesser og indgår i øvrigt fleksibelt i stabens tjeneste alt efter opgavens og indsættelsens karakter. Som en del af efterretningsteamet gennemfører du regelmæssigt selvstændige efterretningsanalysearbejder, som du både fremlægger i mundtlig og i skriftlig form. Du er også en del af undervisningsteamet, hvor vi gennem briefinger og undervisning skal højne fagligheden for efterretningspersonellet ved de underlagte distrikter og deres underafdelinger.
Da vi anser hjemmeværnsdistrikternes patruljedelinger som et vigtigt indhentningsmiddel, er G2 ansvarlig for ledelse og udvikling af patruljetjenesten ved regionen. En mindre del af dit virke vil derfor være, at være ansvarlig for direktivgivning og koordination af aktiviteter på tværs patruljedelingerne.

Samlet set stiller tjenesten krav til dig om fleksibel tjeneste, hvor du ud over den daglige tjeneste også skal forvente deltagelse i aktiviteter på hverdagsaftner og i weekender i størrelsesordenen omkring 10-20 dage årligt.
Der er mange muligheder for at videreuddanne dig både med henblik på funktionen som efterretningsofficer og med henblik på dit fortsatte karriereforløb.
Om dig
Du har en baggrund fra hæren, og har gjort geledtjeneste ved et regiment, og eventuelt i en stab på niveau IV. Tidligere erfaring med stabstjeneste er ønskeligt, og for at understøtte opgaven bedst muligt, er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret ud fra en hensigt eller på baggrund af kortfattede direktiver.
Det forventes, at du er energisk, fleksibel, analyserende, kommunikerende og dedikeret, samt har en høj grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Desuden har du god forståelse for den helhed, du indgår i, og du bidrager aktivt som teamspiller med kvalificerede input til stabens arbejder, til gavn for den samlede opgaveløsning, Og du tager ikke konstruktiv kritik nært, men ser det som et kærkomment element til din samlede udvikling som efterretningsofficer.
Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed, og er fortsat indstillet på at videreuddanne dig inden for Forsvaret. Du er uddannet, og har en god erfaring som efterretningsofficer – hvis ikke, skal du være indstillet på at uddanne dig inden for feltet, hvilket vil kunne medføre, at du de første år skal lægge en del kursus- og uddannelsesdage.
Du har gyldigt kørekort til kategori B, og er uddannet og fortrolig med WorkZone og DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Niels Pedersen på mail: LRGNE-CHG2@mil.dk eller stillingens nuværende indehaver kaptajn Silas L.M-Larsen: 7221 7256.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er 9. juni 2024, og ansættelsessamtaler forventes gennemført frem til 21. juni 2024. Stillingen er til besættelse 01. september 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"LANDSDELSREGION ØST - Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8)."
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

01.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent