Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Danske Artilleriregiment


Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Danske Artilleriregiment

Brænder du for at støtte Danske Artilleriregiment i tilfælde af krise og/eller krig, og trives du i et miljø, hvor vi har fokus på at løse opgaverne? Så skal du søge en af stillingerne som premierløjtnant af reserven ved Danske Artilleriregiment!
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. Vi vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer, bl.a. ATMOS og PULS, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for Hærens tværgående kapaciteter samt for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Ildstøtteafdelingen, er vores nye tjenestegrensafdeling og består af tre sektioner: Doktrin/organisation, kapaciteter og luftværn. Afdelingen skal varetage den kapacitetsnære styrkeudvikling på de kommende artilleriaffyringssystemer ATMOS og PULS, samt opbygning af en luftværnskapacitet til 1. brigade.

Herudover består DAR af en stab.
Om stillingen
Som reserveofficer ved Danske Artilleriregiment bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som premierløjtnant.

Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Til reserveenheden mangler vi pt. premierløjtnanter af reserven med erfaring indenfor bl.a. logistik, efterretning, operation, administration/planlægning og stabsarbejde.

Du kan forvente op til 10-15 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du er premierløjtnant eller løjtnant.

• Du er faglig dygtig og sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og aftalte tidsfrister overholdes.
• Du er bredt respekteret som en kompetent officer.
• Du er fleksibel og i stand til at motivere og udvikle dine medarbejdere.
• Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Der er en fordel, men ikke et krav, at du har artilleristisk baggrund.

Det er afgørende, at du kan kombinere civilt arbejde/uddannelse og privatliv og en funktion i reserven.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i forhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4) eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lone Gram-Nielsen på telefon 42 39 07 31 eller på mail: DAR-PSN-01@FIIN.DK. Du kan også kontakte oberstløjtnant af reserven Claus Hovej på telefon 24 79 44 10 eller mail: DAR-FOR@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfrist 30. juni 2024. Samtaler gennemføres efterhånden som egnede kandidater identificeres. Når du har ansøgt, bliver du kontaktet inden for 3 uger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

30.06.2024

Indrykningsdato

30.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent