Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder i Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Leder i Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Ønsker du et spændende ledelsesjob i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en krævende stilling som Leder ved Bevogtningen i Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Den ledige stilling er placeret i Operationsstøtteeskadrillen, hvis hovedopgave er at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW træning, øvelser og operationer. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktisk landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab samt håndtering af besætninger, fly og passagerer.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

Om enheden:
Bevogtningstjenesten består af en bevogtningsleder, en næstkommanderende, en hundedressurleder, en faglærer samt et større antal bevogtningssoldater og hundeførere.
Enheden har som primær opgave at sørge for bevogtningen af garnisonen Flyvestation Aalborg, samt at bidrage til opstilling og indsættelse af ATW operative kapaciteter nationalt og internationalt.
Om stillingen
Du bliver en del af et veletableret og dynamisk team, hvor du som leder i Bevogtningstjenesten skal lede, fordele og koordinere arbejdsopgaverne for enheden, i henhold til gældende bestemmelser og instrukser for Bevogtningstjenesten, på etablissementet Flyvestation Aalborg. Du vil ligeledes skulle rådgive og koordinere med eskadrilleledelsen inden for bevogtningsområdet i den daglige opgaveløsning samt under øvelser og indsættelser.

Dine opgaver vil bl.a. indbefatte planlægning, iværksættelse og kontrol af den militære bevogtningstjeneste, udarbejdelse af bestemmelser og instrukser samt ressourcestyring og controlling. Ydermere varetager du det overordnede ansvar for planlægning af den hundefaglige tjeneste, vedligeholdende og supplerende uddannelse, herunder certificering af dels underlagt personel samt designeret bevogtningspersonel fra Flyverhjemmeværnet iht. rammeplan for Flyverhjemmeværnet og Garnisonen Flyvestation Aalborg. Dette sker alt sammen med støtte fra den øvrige ledelse i Bevogtningstjenesten samt vagtholdslederne.

Gennemførsel af den militære bevogtningstjeneste samt løsning af sikkerhedsmæssige opgaver ved større arrangementer på garnisonen sker i samarbejde med ATW Sikkerhedsofficer og assisterende Sikkerhedsofficer i ATW A2 (Efterretningssektionen). Endvidere bidrager du til sagsbehandling af Garnisonskommandantens forpligtelser i forbindelse med militærsikkerhed.

Som leder af Bevogtningstjenesten indgår du i Operationsstøtteeskadrillens ledelsesteam og skal på den baggrund bidrage til en fortsat udvikling af Operationsstøtteeskadrillens taktiske kapaciteter og fokusområder i relation til ATW strategi og tilhørende målsætninger. Du varetager samtidig funktionen som eskadrillens assisterende sikkerhedsofficer.

Endvidere skal du efter en periode i stillingen kunne virke som vagtholdsleder i ferieperioder og ved sygdom.
Om dig
Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig Premierløjtnant, der kan fungere i et til tider hektisk arbejdsmiljø. Udgangspunktet for stillingen er daglig tjeneste, men der kan forekomme skiftende arbejdstider.

Som person er du en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, og du er i besiddelse af gode ledelsesmæssige evner. Du ønsker ydermere at bidrage aktivt til konstant udvikling og uddannelse af Bevogtningstjenestens medarbejdere i takt med de opgaver enheden bliver stillet. Du praktiserer synlig ledelse, tilkendegivet ved en stor grad af tilstedeværelse og direkte kontakt med underlagt personel.

For at komme i betragtning til stillingen som leder ved ATW’s Bevogtningstjeneste, skal du kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til hemmeligt (HEM), ligesom du skal være parat til, og være vurderet egnet til, udsendelse i Forsvarets internationale operationer (INTOPS). Du skal samtidig være i besiddelse af kørekort, minimum til kategori B.

Personlige kvalifikationer, erfaring fra national bevogtningstjeneste eller militærpoliti samt fra udsendelse i internationale operationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse. Foruden skal du på mødedagen kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB).

Personlige kompetencer:
Vi forventer, at du som person er serviceorienteret og hjælpsom, og at du på en professionel måde kan repræsentere Bevogtningstjenesten overfor vores mange samarbejdspartnere. Du skal være god til at samarbejde med andre, da du ofte vil skulle løse opgaver i mindre grupper under ganske forskelligartede forhold. Jobbets DNA kræver at du er yderst selvstændig og kan træffe de hurtige beslutninger en situation måtte kræve. Du skal således være god til at balancere lederskab, føring og styring jf. Forsvarets ledelsesgrundlag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at vide mere om jobbet eller har spørgsmål vedrørende opslåede stilling, er du velkommen til at kontakte leder af Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing (ATW), Aalborg, KN Lisbeth Jokumsen på tlf.: +45 728 47104 eller på e-mail: ATW-OS-004@mil.dk,
Alternativt kan du kontakte MJ Heine B. Andersen på tlf.: +45 728 47101.

Ovennævnte træffes bedst på hverdage mellem 0800 – 1500.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfrist: 26. maj 2024 - jobsamtaler afholdes umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat 01. juli 2024 - eller snarest derefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

30.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent