Fortsæt til indhold
Job i Hæren

CIS-operatører ved CIS kompagni/Brigade i Fredericia


CIS-operatører ved CIS kompagni/Brigade i Fredericia

Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone?
Om os
Kompagniet (CISKMP BDE) er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.

Kompagniet består af 167 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha III/V, samt Eagle IV. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig.

Vi holder en uformel omgangstone: Som specialistenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav og vilkår ned til yngste CIS-operatør.

Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling. Har du evnerne, viljen og disciplin, er der på sigt mulighed for at specialisere sig inden for en fagteknisk uddannelse ved os.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været i CIS-faget længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, opgaveløsning, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater i kompagniet.

Vi er en del af 1. Brigade og vi løfter i flok.
Om stillingen
Har du mod på at prøve kræfter med en dynamisk arbejdsplads, hvor der sjældent er to dage som er ens? Så er det værd at overveje om du skal søge til CISKMP BDE.

Som CIS-operatør bruger du store dele af sin tjenestetid på uddannelse og øvelse. Du skal over tid tilegne sig en stor faglig dybde, samtidig med at det traditionelle soldaterhåndværk også skal fastholdes på et højt niveau. Ud over øvelse og uddannelse, så indgår du i klargøring af CISGRP til diverse øvelsesaktiviteter og opretter og vedligeholder netværk i en taktisk ramme.
Om dig
Vi ønsker at få tilgang af en kollega, som kan arbejde selvstændigt og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed, da der er opgaver, som indeholder direkte koordination med alt fra øverste chef til yngste stabshjælper. Du skal ligeledes være klar på at køre i felten og få mudder på kampuniformen.

Du er konstabel (KS, OKS, OKS-1) med lyst til at arbejde med CIS. Du har mod på en dynamisk hverdag og arbejdsplads med høj øvelsesaktivitet i ind og udland.

Du har eventuelt teknisk erfaring fra tidligere tjeneste, men dette er intet krav. Hvis du ikke har en teknisk baggrund, så bliver du uddannet til vores speciale ved gennemgang af vores CIS grunduddannelse. Det vigtigste for os er at du bærer viljen til at lære og yde dit bedste for at blive fagligt velfunderet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Bo Posselt Kristensen på tlf. 50 85 96 36 eller mail på FSR-1B-100A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 72 81 93 20 eller mail FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.06.2024

Indrykningsdato

29.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent