Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Havnegast til Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn.


Havnegast til Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn.

Kunne du tænke dig tjenesten som Havnegast, og indgå i et team af dygtige og engagerede kolleger i en spændende og udfordrende hverdag med daglig drift af havnen blandet med operative opgaver og hvor dagene sjældent bliver ens? Så er stillingen som marinekonstabel i Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn noget for dig!
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, Host Nation Support til allierede enheder samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte vores kunder som er Søværnet, Forsvaret og NATO; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt 90 medarbejdere.

Vi er stolte af at være servicemindede, udviklende, professionelle, og arbejder med frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i fire elementer, hhv. Baseelementet, Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.
Stillingen er i Havneelementet, der består af i alt 14 medarbejdere.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en varieret opgaveportefølje, og du vil som medarbejder i Havneelementet deltage i løsning af en lang række forskellige opgaver.

Elementets primære opgave er assistance til søværnets sejlende enheder, herunder blandt andet:
• Slæbebådssejlads.
• Trossehold.
• Tilsyn med enheder ved kaj.
• Dykkeropgaver.
• Generel opsyn og opklaring af Flådestationens havnearealer.
• Modtagekontrol af gummibåde før udlevering.
• Forskellige forefaldende opgaver som f.eks. vedligeholdelses- og rengøringsopgaver.

Stillingen som Havnegast er alsidig og med mulighed for udvikling, hvor der tages udgangspunkt i din baggrund og erfaring. Der vil blandt andet være mulighed for uddannelse til kystskipper med henblik på at blive slæbebådsfører.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som beredskabsvagt i stationsvagten på Flådestation Frederikshavn. Der kan også forventes nogen rejseaktivitet, primært i Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE) og støtte til de sejlende enheder eller lignende vil forekomme.
Om dig
Du er ønskeligt orlogsgast med erfaring fra de sejlende enheder i Søværnet, alternativt skal du have mod på at tage værnepligten i Søværnet.

Personen bag uniformen er mindst lige så vigtig som dine kompetencer, da du kommer til at indgå i et professionelt og engageret team med forskellige faggrupper. Du skal kunne arbejde selvstændigt, med præcision og omhu, og har Flådestation Frederikshavn, såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov i fokus i dit arbejde.

Vi forventer, at du møder ind med godt humør og har et positivt væsen, og lyst til at indgå i et team med engagerede kollegaer. Til gengæld giver vi en høj grad af frihed under ansvar i den daglige tjeneste, hvor vi omgås hinanden med respekt i et positivt miljø.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.

Dit nuværende uddannelsesniveau er ikke det vigtigste, da der er god mulighed for at uddanne og udvikle sig inden for relevante områder i stillingen, herunder blandt andet inden for dykning, SAP og kystskipper/slæbebådsfører.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og weekender, ligesom der kan forekomme kortere udsendelsesperioder med i fm udlån eller med de Maritime Støtteelementer. I hverdagen er der dog stor fleksibilitet, så muligheden for at få arbejde og familieliv til at balancere er god.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, er godkendt til udkik og har farvesyn mhp. at kunne opretholde eller erhverve navigationscertifikat.

Du er sikkerhedsgodkendt til FORTROLIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved Flådestation Frederikshavn med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder oversergent Kasper Fristrup Brink på tlf. 50862000, e-mail: 3E-FRH-HNE02@mil.dk eller Chef for Basesektionen orlogskaptajn Ulla Christensen på tlf. 728 56010, e-mail: 3E-FRH-CHBSS@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund.

Ansøgningsfristen er 21. maj 2024, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2024 eller snarest herefter i koordination med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. seneste FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.05.2024

Indrykningsdato

29.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent