Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Oversergenter til 1. Artilleriafdeling i Oksbøl


Oversergenter til 1. Artilleriafdeling i Oksbøl

Vil du være med til, at forme fremtidens ildstøtte for Hærens enheder?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
Om stillingen
1. Artilleriafdeling mangler oversergenter, blandt andet operationsbefalingsmænd (OBM), observationsbefalingsmænd (OBBM), næstkommanderende halvbatteri (NK/HBT), ildkontrolbefalingsmand (ILBM), morter observatør (MTOBS) og sektionsfører / forsyningsbefalingsmand (SF/FSBM).

OBM er operationsbefalingsmand i et føringselement og deltager i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedens operationer, herunder bidrager OBM til planer, befalinger, risikoanalyser, kalker, signalordrer m.m.

OBBM er artilleriobservatør for kamptropenhederne og skal udpege mål og formidle skuddata til Joint Fires Cell (JFC) og/eller Joint Fires Coordination Cell (JFCC).

NK/HBT er delingsførerens hjælper og rådgiver, men skal samtidig kunne føre delingen i kamp.

ILBM deltager i ildkoordinationen ved Joint Fires Cell (JFC), der prioriterer og koordinerer ildstøttekapacitetens anvendelse.

MTOBS skal påkalde og lede ildstøtte fra tunge morterer samt være rådgiver i ildstøttemæssige forhold.

SF/FSBM skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedens faglige forsyningstjeneste, så enheden kan fungere effektivt i såvel garnison som under feltforhold.

Fælles for alle stillingerne er, at du skal deltage i uddannelse, kontrol, vedligeholdelse og operative opgaver i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af disse under øvelser og i garnison.
Om dig
Du er faglig dygtig og sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og aftalte tidsfrister overholdes.

Vi forventer, at du er en rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand.
Derudover er du fleksibel og i stand til at motivere og udvikle dine medarbejdere.
Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Har du tidligere arbejdet som forsyningsbefalingsmand, vil det være en fordel.

Du er uddannet oversergent eller sergent, med 4 års tilfredsstillende tjeneste som SG og vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.
Ved indtræden i stillinger som oversergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Militær efteruddannelse:
• Oversergentuddannelse, før udnævnelse til oversergent.
Har du ikke uddannelsen, vil du blive ansat på en udviklingskontrakt
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Morten Nørgaard Nielsen på telefon 41 38 72 32 eller via e-mail: DAR-1A-AFDBM@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 01. juni 2024 og samtaler og ansættelse sker løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Indrykningsdato

29.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent