Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabschef ved Trænregimentet


Stabschef ved Trænregimentet

Søger du en spændende og indflydelsesrig stilling med garanti for personlig udvikling, en stor berøringsflade og en styrkelse af CV’et til fremtidige stillinger?

Så er der her en oplagt mulighed – da vi søger en ambitiøs, struktureret og helhedsorienteret stabschef, der ønsker at stå i spidsen for stabens ledelsesstøtte, samt styring og forvaltning af myndigheden.

Så har du nu muligheden for at blive stabschef og næstkommanderende ved Trænregimentet.
Om os
Trænregimentet er Hærens største regiment med hovedparten af enhederne placeret på Aalborg Kaserne, en bataljon på Vordingborg Kaserne samt mindre decentrale enheder på andre kaserner.

Ved Trænregimentet styrkeproducerer og opstiller vi operative og taktiske logistiske enheder til indsættelse i det fulde spektrum af operationer. Vi styrkeproducerer og opstiller militærpolitienheder til det samlede ministerområde og vi er ansvarlig for Forsvarets færdselstjeneste.

Ved Trænregimentet dyrker vi den gode arbejdsplads, fællesskabet og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Stabschefen er ansvarlig for stabens støtte til regimentschefens ledelse, føring, styring og ikke mindst uddannelse og udvikling af regimentet.

Du bliver chef for stabens fem sektioner (LE, S1, S2, S3/5 og S4). Endvidere er du administrativ foresat for Forsvarets Færdselscenter. Du har ansvaret for at koordinere og direktivgive for regimentets samlede styrkeproduktion, samt opstilling af styrkebidrag til indsættelse og beredskaber. Endvidere er du ansvarlig for den daglige drift og ikke mindst stabens dedikerede medarbejdere. Du får en bred berøringsflade og indgår i daglig koordination og sparring med regimentes chefer, lokale myndigheder og partnerelementer i garnisonen, øvrige myndigheder i Hæren, Hærkommandoen og Forsvarskommandoen.

Du er sammen med regimentschefen, regimentsbefalingsmanden, regimentets ledelseskonsulent og den øvrige chefgruppe en integreret del af regimentets ledelsesteam og er dermed en nøglespiller i regimentets virke og udvikling. Ved regimentschefens fravær vil du agere som fungerende regimentschef.

Du bliver som chef ansvarlig for at lede og fordele stabens arbejde i tæt koordination med et stærkt hold af sektionschefer og meget kompetente medarbejdere. Du er overordnet ansvarlig for alle stabens aktiviteter og produkter og skal forvente en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, hvilket er med til at gøre stillingen både udfordrende og udviklende. Du arbejder under et stort ledelsesmæssigt ansvar, men har til gengæld gode og vide rammer og beføjelser for arbejdet.

Du forventes at have et meget tæt parløb med regimentets command team og vil skulle bidrage med sparring i forhold til regimentets forventede udvikling i forbindelse med implementering af Forsvarsforliget 2024-2033.
Om dig
Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og du kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til ledelse, policy, prioritering og drift.
Du har stabserfaring, gerne fra Niveau I eller II, og forstår at balancere hensyn til opgaven og den gode arbejdsplads.

Du er ledelsesmæssig stærk og kan håndtere komplekse problemstillinger for en mangfoldig og inkluderende myndighed; derudover er du ansvarsbevidst og selvstændig – og agerer inden for foresattes hensigt.

Du arbejder målrettet og struktureret, og samtidig trives du i et miljø, hvor der er mange bolde i luften.

Det anbefales at du har erfaring fra mindst én stilling på chefniveauet, en solid baggrund med forståelse for myndighedsniveauet og et godt kendskab til processer. Erfaring fra styrelsesniveauer uden for Forsvaret er en fordel.

Du er en holdspiller og kan gå loyalt i indgreb med foresatte, staben og dispositionsenhederne.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit faste tjenestested er Aalborg Kaserne, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2024.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til chefen for Trænregimentet, oberst Susanne Kiholm Lund på telefon 41860270 eller nuværende stabschef, oberstløjtnant Søren Bo Larsen på telefon 50865686.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Jens Kristian Navntoft, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5126 eller mail: FPS-JKN@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. maj 2024, idet samtaler planlægges gennemført i Aalborg i uge 22.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” inkl. CV. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav og kan medbringes til en evt. samtale.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Ud over den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

26.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent