Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maskinkonstabel til Dykkerskibet SØLØVEN


Maskinkonstabel til Dykkerskibet SØLØVEN

Er du maskinkonstabel og har du mod på en spændende og udfordrende hverdag i et teknisk og dykkerrelateret miljø? Så er det lige dig, vi har brug for.

Om os
Dykkerskibet SØLØVEN (SLOV) har basehavn på Marinestation Holmen i København ved Søværnets Dykkertjeneste (SDT). Skibet er en ombygget Standard Flex 300, der siden 2012 har fungeret som dykkerplatform. Skibet bliver brugt til dykkerrelaterede opgaver - f.eks. platform for minedykkeroperationer, politiopgaver, uddannelse og lign.

Overstående opgaver bevirker at skibet har et varierende sejlmønster, hvor der oftest er tale om kortere ture på 5 til 14 dage ad gangen. Der planlægges som udgangspunkt på ca. 110 sejldage om året, dette kan dog variere, grundet opgaveporteføljen.

Skibets faste besætning består af 10 medarbejdere, hvor alle har en vigtig rolle i driften af skibet. Dagligdagen uden for sejladsperioderne er bedst beskrevet som alsidig, idet arten af opgaver varierer meget, som følge af den forholdsvis lille besætning. Omgangstonen er uformel, og der bliver lagt stor vægt på en selvstændig tilrettelæggelse af det daglige arbejde, samt en villighed til at løse opgaver, som ikke nødvendigvis ligger inden for ens faste arbejdsområde.
Når skibet er i basehavn er der etableret vagt, som foruden dig varetages af øvrige medarbejdere.
Om stillingen
Du vil indgå i det tekniske team om bord, bestående af TKO, MSB og tre maskingaster (MS). Du vil sammen med dine kollegaer stå for alt vedligehold, samt driften af Søløvens komplekse materiel.

På SLOV tilbyder vi et alsidigt job, som på mange måder kan tilrettelægges efter ens ønsker og behov. Du vil således have stor medindflydelse på planlægningen af arbejde- og vagtdage, samt hvornår du gerne vil afspadserer, da den daglige arbejdsgang vil blive planlagt i samarbejde med de øvrige kollegaer i maskinsektionen.

Derudover vil der være mulighed for at udvikle sig løbende ved kurser og lignende i hjemmeperioderne.
Om dig
Du er struktureret i dit daglige virke og sætter pris på at sætte tingene i system, mens du håndterer ad hoc opgaver uden at miste fokus. Du har erfaring med drift og vedligehold af maskinsystemer på et skib. Derudover er det vigtigt, at du kan lide at sejle og har afklaret forhold til at være væk hjemmefra i perioder, som ikke altid følger en fast kalender. Det er en fordel, hvis du bor på Sjælland, da du vil indgå i (tilkalde)vagten, når skibet ligger i basehavn på Holmen i København.

Krav:
Du skal være uddannet maskinkonstabel (MS, MS-AT, MS-EL).
Du skal være godkendt til røgdykning.

Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en bestået og registreret Forsvarets Fysiske Basistest (FFB).
Du skal have grundvaccination.

Desuden vil det være en fordel, men IKKE et krav, hvis du har gennemgået teknikeruddannelse i SCSS (LYNGSØ), ferskvandsanlæg i søværnets skibe, dieselmotor MTU 16 V, diverse køle- og el-teknik kurser, og FIIN NET administration SVN ENH.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Lars Erik Jessen på tlf. 40 10 97 73, mail: 2E-SLOV-MSB@mil.dk eller TKO, premierløjtnant Johan Malmberg på tlf. 41 71 05 40, mail: 2E-SLOV-TKO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.06.2024

Indrykningsdato

24.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent