Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling - Efterretningsofficer ved J2 ved Arktisk Kommando


Rådighedsstilling - Efterretningsofficer ved J2 ved Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som efterretningsofficer i efterretningssektionen ved Arktisk Kommando. De operative opgaver er mange og udfordrende samt har et stort niveau af ansvar. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om os
Efterretningssektionen (J2) indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af et stærkt team fra flere værn og civile samt en meget brugt og dygtig reservekadre. Efterretningssektionen er ansvarlig for at planlægge indhentningen af informationer i alle domæner, analysere data og informationer og derefter vurdere situationen både for nuværende og frem i tid. Vi arbejder både med current operations som en del af operationscenteret og støtte til Joint Operations Centre, near future operations og planlægning af operationer på længere sigt.

Du får en unik mulighed for at gennemføre efterretningstjeneste i alle domæner; land, sø, luft, space og cyber. Ud over at få erfaring fra nye domæner, så arbejder J2 med opgaver som rækker langt ud over de doktrinære og klassiske opgaver fra skole- og øvelsesmiljøer. Dette sker blandt andet i forbindelse med Search and Rescue operationer, miljøkatastrofer, suverænitetskrænkelser, kriminalitet samt mange andre emner. Alt dette foregår i et joint miljø.

Efterretningssektionen gør en dyd ud af at levere korrekte, analyserede og kontrollerede efterretninger til brug for Arktisk Kommandos egen planlægning og indsættelse samt yderligere at give allierede enheder et gennemarbejdet efterretningsbillede.
Arktisk Kommando har et af de største efterretningsmæssige ansvarsområder i NATO, hvilket forpligter.
Om stillingen
Arktisk Kommandos kriseorganisation oprettes ved forhøjet beredskab. Det kan eksempelvis være i forbindelse med konflikt, naturkatastrofer og andre større hændelser, når hændelserne ikke kan håndteres af den daglige bemanding. Du vil i denne forbindelse blive indkommanderet til at styrke Arktisk Kommando – specifikt i efterretningssektionen som efterretningsofficer.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som efterretningsofficer vil du spille en væsentlig rolle i sektionens arbejde ved forhøjet beredskab. Din vigtigste opgave er at bemande J2’s stillingen i Joint Operation Center og Efterretningscellen under døgnbemanding af Arktisk Kommando. Dette kræver et tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere. Du vil endvidere blive involveret med koordinering på tværs af Kommandoen samt indgå i planlægningsgrupper (PLANS).

Samtidig vil du opleve, at du får indsigt i Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i samarbejdet med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere.

Du forventes at forrette tjeneste i Danmark, i Grønland, på Færøerne på faste installationer eller enheder eller hos vores internationale samarbejdspartnere i op til 20 dage om året.

Vi ser som minimum, at du i gennemsnit er indkommanderet mindst 14 dage om året for at vedligeholde færdigheder samt blive opdateret på din faglighed.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller i besiddelse af de uddannelsesmæssige forudsætninger for udnævnelse til niveauet. Alternativt er du premierløjtnant og har forudsætningerne for at indgå en uddannelseskontrakt. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra tidligere tjeneste med det arktiske område, international tjeneste i NATO- og nationale stabe og god erfaring med efterretningsområdet. Det forventes ligeledes, at du har interesse for Arktis og for de grønlandske og færøske områder og samfund. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med flere single-source kapaciteter og med all-source efterretningsmiljøet.

Du er i besiddelse af stærke kommunikations- og samarbejdskompetencer og formår at skabe relationer på alle niveauer og på tværs af værn og landegrænser.

Som person skal du kunne håndtere en masse store og små opgaver samtidigt. Du skal finde det spændende at arbejde i og med det arktiske og nordatlantiske område. Du er åben, nysgerrig, fleksibel og besidder et betydeligt gåpåmod.

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Det kræver stor selvstændighed og evnen til at omsætte informationer til resultater. Du skal derfor være god til at samarbejde samt til at skabe relationer på alle niveauer og fagområder internt i Arktisk Kommando, Forsvaret og andre myndigheder under Forsvarsministeriet samt internationale samarbejdspartnere. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere.
Du behersker engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for efterretningssektionen major Kenneth Jakobsen på mail: fko-a-chj2@mil.dk eller på telefon +299 36 40 63.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. maj 2024. Samtaler forventes at gennemføres løbende. Samtalerne forventes at foregå via FIIN VTC eller TEAMS.

Stillingen ønskes besat fra den 1. juni 2024 eller snarest herefter.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

24.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent