Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper ved sanitetselementet i kursussektionen ved Tjenestegrensafdeling Trænregiment (genopslag)


Stabshjælper ved sanitetselementet i kursussektionen ved Tjenestegrensafdeling Trænregiment (genopslag)

Har du interesse for udvikling af den taktiske santitetstjeneste, så er du måske den korporal vi søger. Du vil i funktionen få stor indflydelse på den teknologiske, doktrinære og uddannelsesmæssige udvikling indenfor den taktiske sanitetstjeneste i Hæren. Du vil videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise med en sjælden grad af specialisering på det taktiske niveau.
Om os
Tjenestegrensafdelingen består af i alt 62 medarbejdere fordelt på fire sektioner – en Styrkeudviklingssektion for Logistik, en Styrkeudviklingssektion for Militærpoliti, en Kursussektion og et Tjenestegrensinspektørelement.

Formålet med afdelingen er, at styrke fagligheden ved logistiktropperne og militærpolitiet samt at styrke evnen til at bidrage til Forsvarskommandoens og Hærkommandoens udviklingsvirksomhed samt varetage Trænregimentets egen udviklingsvirksomhed.

Tjenestegrensafdelingen hovedopgaver er at understøtte og bidrage til Forsvarets udviklingsvirksomhed inden for logistik og militærpoliti, gennemføre kursusvirksomhed for logistik i Hæren og køreruddannelser og enkeltmandsuddannelsesområdet inden for Forsvaret samt støtte Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren og Militærpoliti i Forsvaret med kontrolvirksomheden.

Kursussektionen ved Tjenestegrensafdelingen varetager Hærens kursusvirksomhed inden for logistik og Forsvarets kurser inden for køreruddannelses- og enkeltmandsuddannelsesområdet.
Sektionen består i alt af 33 medarbejdere fordelt på fire elementer – et ledelseselement med en kaptajn som sektionschef og en seniorsergent som koordinerende sagsbehandler, et Forsynings-, Transport, og Våbenkursuselement, et Bjærgnings-, Vedligeholdelses- og Køreruddannelseselement samt et Sanitets- og Enkeltmandsuddannelseselement.
Om stillingen
Din primære opgave bliver, at støtte med administrative og logistiske opgaver i elementet samt virke som instruktør på diverse sanitetsfaglige kurser som Sanitetsmand, Faglærer, sanitet og Junior Medic uddannelsen,

Du vil internt medvirke til materiel er til stede i en anvendelig grad og opretholdelse af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for elementets interne uddannelsesvirksomhed og eksterne kursusvirksomhed inden for sanitetsområdet

Du vil deltage varetagelsen af et helhedsorienteret og kapacitetsnært fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med Styrkeudviklingssektionen. Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme under kursusaktivitet.

Du ville skulle bidrage med input deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser. Du vil deltage i tilrettelæggelse af interne og eksterne kurser, hvor du til tider skal støtte kursusleder i dennes funktionen.
Om dig
Du er korporal eller overkonstabel, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at blive korporal, er MEDIC uddannet og har erfaring fra arbejde med ROLE 1 og/eller ROLE 2.

Du har stor interesse for sanitetstjenestens har lyst til både at undervise samt støtte med administrative og logistiske opgaver i elementet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major F. Tarp på mail TRR-TI-03@MIL.DK eller telefon 72 83 60 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 2. juni 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

24.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent