Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Line leder til opstart af ny line dok ved Seawhak maintenance flight i Karup


Line leder til opstart af ny line dok ved Seahawk maintenance flight i Karup

Er du seniorsergent eller erfaren oversergent, og har du mod på at koordinere vedligeholdelsen af en operativ helikopterflåde?
Så har Vedligeholdelsesområde Karup nu en helt nyoprettet stilling som line leder, hvor du skal hjælpe med at præge og implementere en ny line dok ved Seahawk Maintenance Flight.
Om os
Seahawk Maintenance Flight (SMF) ved VO KAR, tilbyder en dynamisk arbejdsplads, med en bred række opgaver. Seahawk Maintenance Flight understøtter Eskadrille 723 der en del af Helikopter Wing Karup. Eskadrille 723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på Søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, stationeret ombord på Søværnets skibe. Hertil understøtter Seahawk Maintenance Flight med personel til vedligehold, på disse opgaver.

Seahawk Maintenance Flight, udfører overordnet tre forskellige typer af vedligeholdelsesopgaver. Flyvetimestyret (Phase), kalender styret (Maintenance) og klarmelding (Line). Sidst nævnte er her, at du får lov til at tjene dine penge. Stillingen som line leder er helt ny, og line dokken skal implementeres hos SMF, hvor du som line leder kommer til at få et stort ansvar og præge hvordan tingene kommer til at fungere.
Om stillingen
Som line leder kommer du til at indgå i det samlede ledelsesteam med henblik på at understøtte flightens kerneopgaver herunder: eftersyn, reparationstjeneste, linetjeneste samt indsættelser nationalt og internationalt.

Som en helt nyoprettet stilling får du lov til at være en stor del af implementeringen og oprettelsen af line dokken hos SMF under VO KAR.
Det første stykke tid kommer arbejdet primært til at omhandle overdragelsen af opgaver fra ESK 723. Her skal du bidrage til at få stablet et godt samarbejde på benene mellem ESK 723 og Seahawk Maintenance Flight for at viderebringe den erfaring der er hos EKS 723 og implementere den i en ny struktur.
Derfor er det meget vigtigt, at du er god til at danne relationer og værne om det gode samarbejde på tværs af myndigheder. Tilmed skal du kunne tænke i nye baner og have mod på at bygge en dok op.

Derudover kommer dit primære arbejdsområde, til at være i samarbejde med de øvrige befalingsmænd, at få MH-60R flåden klappet og klar til diverse operationer.
Dit ansvar bliver at lede og støtte personel i vedligeholdelsesarbejdet. Derudover involverer arbejdet bl.a., at sikre faciliteter og udstyr er i en tilstand der understøtter kvalitet, flyvesikkerhed og effektiv produktion. Dette involverer alt fra administrative opgaver i SAP/DeMars til ledelsesmæssige udfordringer. Dermed kommer du til at have en meget alsidig hverdag, hvor du får stor indflydelse på den samlede opgaveløsning i enheden.

Ud over dette, vil der i forbindelse med stillingen være udlandsrejser, ofte til Nordatlanten, for at koordinere eftersyn på helikopteren.

Du skal i stillingen kommunikere og koordinere med samarbejdspartnere til gavn for Seahawk Maintenance Flight, under hensyn til VO KAR samlet hensigt. Du skal ydermere assistere ved uddannelsen af flymekanikerelever, som er i praktik ude i værkstedet. Ligesom du også er medansvarlig for styring af efteruddannelse, og kompetencesikring af medarbejderne.

Din arbejdsindsats vil være et vigtigt bidrag til, at VO KAR kan løse sin opgave med at holde helikopterflåden i drift.
Om dig
Vi søger en moden og ansvarlig leder. Vi forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet. Derudover skal du som leder fordre sammenspillet i line dokken for at skabe den bedst mulige opgaveløsning.

Du skal have det store overblik, gennemføre de pålagte opgaver til tiden og til tider i pressede situationer. Jobbet kræver at du er fleksibel, eftersom arbejdet kan forekomme i skiftende spidsbelastninger. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede teknikere ifm. det daglige arbejde, så dette gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer at du:
• Har erfaring som flymekaniker, med fordel på MH-60R Seahawk.
• Har gode samarbejdsevner, og fokus på helhedsorienteret udvikling.
• Er i stand til at kommunikere på engelsk både skriftligt og mundligt.
• Er uddannet befalingsmand
• Det er ønskeligt at du har kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Flight Commander for Seahawk Maintenance Flight, premierløjtnant Bjørn Grønkjær Danielsen på telefon 72 82 11 55 eller 24 76 69 73 eller mail FVT-V-AKM02@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 29. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.05.2024

Indrykningsdato

24.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent