Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling – major/orlogskaptajn af reserven til Specialoperationskommandoen


Rådighedsstilling – major/orlogskaptajn af reserven til Specialoperationskommandoen

Vil du være en del af en specialenhed, der stræber efter ekspertise og fremragende præstationer? Har du en passion for stabsarbejde, analytiske færdigheder og ønsker et alsidigt og udfordrende job? Så er dette din chance for at blive en del af vores reservestruktur, i en position med berøringsflader på både nationalt og internationalt niveau inden for specialoperationernes kerneområder.
Om os
Specialoperationskommandoen (SOKOM) er den overordnede kommando for Danmarks specialoperationsstyrker, Jægerkorpset med Siriuspatruljen og Frømandskorpset. Vores oprettelse blev iværksat med det klare formål at styrke og udvide Danmarks specialoperationskapacitet. De danske specialoperationsstyrker spiller en central rolle i beskyttelsen og fremme af Danmarks interesser, såvel som i opretholdelsen af national sikkerhed og borgernes tryghed.
Beliggende på Flyvestation Aalborg, udgør vores Kommandostab hjertet af vores operationer. Vi er dedikerede til at producere og udstyre specialoperationsenheder til både nationale og internationale missioner og beredskaber.
Om stillingen
Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som major/orlogskaptajn af reserven vil du blive en integreret del af vores reservestruktur. Du vil blive enkadreret i henhold til NATO's militære organisationsstruktur, hvor din ekspertise vil blive anvendt inden for en række stabsfunktioner.
Din karriere hos os vil omfatte et dynamisk program af undervisning, øvelser, og potentielle operationelle udsendelser, hvor din ekspertise vil være uvurderlig.
Konkret designeres du på baggrund af dine kompetencer i relevant sektion i NATO J1-J9 strukturen (J1: Personel og administration, J2: Efterretning, J3: Operativ planlægning og -styring, J4: Logistik og forsyningskæde, J5: Planlægning og politik, J6: Kommunikation og informationssystemer, J7: Uddannelse og træning, J8: Finansiel forvaltning og økonomi, J9: Partnerskaber), hvor du, over de næste fire år, skal deltage i undervisnings-, øvelses- og uddannelsesopgaver. Din indkommandering må forventes at variere i intensitet – indledningsvis må du forvente at kunne afsætte et par dage om måneden.
Om dig
Vi søger gode kandidater med rang af major/orlogskaptajn, der kan demonstrere stærke analytiske evner, selvstændighed, og fremragende kommunikationsevner på både dansk og engelsk. Erfaring fra specialoperationsmiljøet, stabstjeneste eller lignende er en fordel, men ikke et krav. Specifikt søger vi denne gang major/orlogskaptajner til J2, J4, J5, J7 og desuden til ledelseselementet som PIO/PAO.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Alan Tofte på telefon 31 10 03 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 9. juni og ansættelse fra 1. juli 2024.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

23.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent