Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsbefalingsmand til Inspektionsskib/THETIS-kl. (genopslag)


Kommunikationsbefalingsmand til Søværnets Inspektionsskib/THETIS-kl. (genopslag)

Har du dine KU faglige kvalifikationer i orden? Og er du i stand til at løse opgaver igennem mennesker, samtidig med at du selv er del af det udførende led?
Om os
Vores primære opgave er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og hævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Vi deltager også med mellemrum i større multinationale øvelser.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne er alsidige og tilsikrer passende udfordring, idet de løses i fællesskab med gode kolleger, hvor man altid kan hente støtte. Vi garanterer, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.
Om stillingen
Kommunikationssektionen består ud over dig som leder af tre KU-gaster.

Din ledelse af sektionen indeholder såvel faglige som ledelsesmæssige opgaver, idet den faglige træning skal uddanne og udvikle kommunikationspersonellets evne til at varetage arbejdsopgaver i relation til enhedens taktiske indsats og opgaveløsning. Du er skibets primære kryptokustode og varetager arbejdet omkring kryptoforvaltning, kommunikation og signalformidling.

Til søs og i havn vil du komme til at forrette tjeneste som vagtassistent i en tørn sammen med de andre vagtgående sergenter. Som vagtassistent skal du bl.a. sætte gummibåd og være "Flight Deck Director" ifm helikopteroperationer, hvilket du udtjekkes til, såfremt du ikke har kompetencerne i forvejen

Stillingen har fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks ugers varighed, og der er gennemsnitligt tre-fire sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det muligt at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring fra kommunikationsområdet i Søværnet, Er du allerede uddannet sergent, vil du gå direkte i stillingen. Er du konstabel, og fundet egnet til sergentuddannelse, sil du skulle gennemføre sergentuddannelse på et aftalt tidspunkt.

Vi forventer af dig, at du har en professionel og fleksibel indgangsvinkel til løsningen af dine opgaver samtidigt med, at du kan udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode sociale- og samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til både selvstændigt og i samarbejde med kampinformationsbefalingsmanden kunne udvikle og forbedre arbejdsgange.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Derudover er det vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, at du kan motivere og udvikle andre, og at du går foran med et godt eksempel over for resten af besætningen. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø samt fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marineoverkonstabel/marinespecialist, som er vurderet egnet til gennemførelse af sergentuddannelse og med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 1. Eskadre personelbefalingsmand CSG Lars Hoel, 1E-ST-BS01@mil.dk, telefon +45 72 85 3214

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. maj 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

25.05.2024

Indrykningsdato

22.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent