Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronikfagtekniker til C4-værkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)


Elektronikfagtekniker til C4-værkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)

Vi søger en engageret og kvalitetsbevidst elektronikfagtekniker, som har lyst til en travl og udfordrende arbejdsdag, er det noget for dig, så har vi måske stillingen til dig.

Stillingen er slået op både civilt og militært.
Om os
På vores værksted er vi rutinerede medarbejdere, som varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger, på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT- materiel. Vi dækker opgaveløsninger indenfor alle tre værns materielområder.
Vi har også et filial-værksted, som er beliggende på Flådestation Frederikshavn.

Som Elektronikgast/Elektronikfagtekniker på C4-værkstedet vil du blive en del af et team, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen.

Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark/udlandet.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone.

Selvom vi har travlt og kan have mange opgaver i gang, har vi fokus på work-life-balance og kan tilbyde betalt frokostpause, flekstidsordning samt kaffe/the og frugtordning. Forsvaret har en god personalepolitik, med gode vilkår for medarbejdere i alle aldersgrupper.
Om stillingen
Som Elektronikfagtekniker på C4-værkstedet vil du få en travl og spændende hverdag.

Opgaveløsningen medfører klatring i master og det kræves, at du kan helbredsgodkendes til masteklatring samt bestå kurset evakuering og redning i højder.

Dine primære opgaver være som følger:

Reparation og vedligeholdelse på kommunikationsudstyr.

Derudover vil du vil komme til at deltage i modifikation og ny-installationer på mange af forsvarets faste installationer på land, såvel som på søværnets skibe, indenfor kommunikationsområdet.

I forbindelse med innovative løsninger i forbindelse med projekter, vil du på sigt, indgår direkte i dialog med involverede sagsbehandlere ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Du vil evt. komme til at blive en del af den Søværnets servicevagt, som værkstedet varetager, indenfor området kommunikation og data.

FVT støtter den operative struktur med særligt personel, hvor der kan forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder, hvis du er faglært konstabel.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet elektronikfagtekniker med svendebrev, eller tilsvarende uddannelse inden for elektronikområdet.

Det er ønskeligt at du har erfaring med reparation, vedligeholdelse og betjening af kommunikationsudstyr, som f.eks. HF/VHF/SINE-SEPURA/VSAT og generelt har flair for at arbejde med radio-/ kommunikationsudstyr.
Erfaring fra sejlende tjeneste på søværnets skibe samt kendskab til DeMars/SAP vil være en fordel, men ikke et krav.

Som person sætter du en ære i høj faglighed, og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du skal være brugerorienteret og kunne føre en konstruktiv dialog med brugerne, for løsningen af en givet opgave. Det forventes at du udfører tildelt arbejde målrettet, med stor kvalitet og overholdelse af aftalte deadlines. Dette stiller store krav til din selvstændighed, nysgerrighed samt, at du har lysten til at udvikle dine kompetencer i et service og løsningsorienteret arbejdsmiljø.

Tempoet på værkstedet er højt, og består af erfarne og engagerede kolleger, som du kan sparre professionelt med. Desuden vil du få mulighed for at komme med løsningsforslag, og i samarbejde med værkstedslederen eller de assisterende værkstedsledere fagligt drøfte, hvordan man bedst muligt dækker brugernes behov.

Gyldigt kørekort til kategori B er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Chefsergent Søren Munch Olsen på telefon 7282 2581.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Indrykningsdato

22.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent