Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Genopslag - KOMPAGNIBEFALINGSMAND TIL COMMAND SUPPORT COMPANY


Genopslag - KOMPAGNIBEFALINGSMAND TIL COMMAND SUPPORT COMPANY

Bliver du motiveret af at arbejde i et operativt og professionelt miljø i en multinationalt ramme? Så er stillingen som Kompagni Befalingsmand (KMPBM) i Command Support Coy (CSCOY) måske noget for dig ?
Om os
CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn) som støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.

Vi er en enhed, der leverer stabssøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MNDN. CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling.

CSCOY er placeret i Fredericia, Slagelse og Adazi, hvor vi understøtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Slagelse (Danmark) og Adazi (Letland). Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyere divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, ud over sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer.

Rejseaktiviteten i CSCOY er, qua vores internationale tilhørsforhold, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelsen, når du søger stillingen.
Om stillingen
Du vil som udgangspunkt have fast tjenestested i Adazi, Letland. For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder, og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Du skal som kompagnibefalingsmandbefalingsmand være en naturlig del af ledelsen og kunne indgå i et Command team sammen med kompagnichefen. Som kompagnibefalingsmand er din primære opgave at bistå kompagnichefen med ansvar for administration og personeltjenesten ved kompagniet, og være ”On sight” lederen i Adazi i dagligdagen.

Din rolle i Command teamet vil være at;

- Rådgive og vejlede kompagnichefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der
har indflydelse på, at kompagniet kan løse sine opgaver.
- Objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at
træffe beslutninger på.
- Loyalt kommunikerer kompagnichefens ledelsesbudskaber til kompagniets personel med fokus på
kompagniets befalingsmænd og soldater.
- Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/føre kontrol med kompagniets befalingsmænds
førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige
optræden.
- Mentorer og udvikle befalingsmænd i kompagniet.
- Indgår i Bataljonsbefalingsmandens Command Team netværk.

Som kompagnibefalingsmand, vil der være administrative opgaver ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med vores administrative kompagnihjælper (DNK), bataljonens S1, NSE administrative element i Adazi og Føringsstøtteregimentets S1 (DNK).

Stillingen besættes som udgangspunkt for tre år med mulighed for forlængelse, hvor du har mulighed for at tilbyde en evt. familie en unik mulighed for at opleve et andet land og en international skole med højt fagligt niveau.
Om dig
Du er en seniorsergent med en baggrund inden for operation og uddannelse.Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven.Du har lyst til og flair for ledelse af mennesker.

Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere og inddrage dine medarbejderes viden og kompetencer i opgaveløsningen, og forstår betydningen af at motivere og udvikle andre

Du har endvidere gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk og engelsk, og kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste inden for CIS, uddannelses- eller den operative søjle, ligesom det er ønskeligt, du har erfaring fra tidligere tjeneste i et multinationalt miljø er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.
Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Coy, Major Jim Poulsen på tlf. 728 31440.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Valentin Nielsen, på tlf. +45 32 66 57 68 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfrist er 9. juni 2024.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

19.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent