Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chef til Etablissement Aalborg Kaserner


Chef til Etablissement Aalborg Kaserner

Har du lederevner og masser af drive? Brænder du for drift, tilsyn, personaleledelse og tilfredse brugere? Så læs videre!

Vi søger en leder til vores etablissementspartnerelement på Ålborg Kaserne, som vil være med til at levere professionel og engageret service.
Om os
Etablissementspartnerelementet, EP AAL holder til på Ålborg Kaserne, og er den primære indgangsvinkel til rekvirering af ydelser hos Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. EP AAL består af medarbejdere med forskellige baggrunde, blandt andet inden for administration og kontor, rengøring, bygningsdrift og tekniske installationer. Vi arbejder tæt sammen, så der sikres en lokal understøttelse af- og til brugerne.
Vores opgaver omfatter blandt andet håndtering af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, støtte til arrangementer, tilsyn, kvalitetssikring og stikprøver, varemodtagelse, spørgsmål eller bestillinger i forbindelse med etablissementsdrift og bygningsvedligehold osv. Alt i alt håndterer vi alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold som relaterer til sig etablissementsdrift og til det at drive faciliteterne på de lokale tjenestesteder.

Ejendomsstyrelsen har 28 etablissementspartnerelementer, der skal sikre en styrket lokal tilstedeværelse, kontakt og nærhed til brugerne. Vi har blandt andet et selvstændigt ansvar for bygningsdrift og mindre vedligeholdelsesopgaver. Det er vores rolle at støtte cheferne, som pålægges ansvaret for drift og udvikling af tjenestestedet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vores medarbejdere.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for den daglige chefvirke for enhedens medarbejdere. Derudover bliver du i tæt samarbejde med enhederne på garnisonen, ansvarlig for den daglige iværksættelse, prioritering og styring af facility management ydelser og etablissementsdrift.
Ydermere kommer du til at referere direkte til områdechefen, der er ansvarlig for uddannelse og styrkeproduktions delen af Etablissementspartnerafdelingen.

Du bliver Ejendomsstyrelsens lokale repræsentation med indgående lokalkendskab på etablissementet, således at der sikres en lokal understøttelse af brugerne. Du og dine medarbejdere er indgangsvinklen til driften af tjenestestedet, herunder udførsel af arbejdsopgaver i samarbejde med afdelingens egne medarbejdere samt foretage bestilling og koordination med eksterne leverandører.

Én af dine primære opgaver, bliver at sikre at opgaveløsning sker i rammen af Ejendomsstyrelsens godkendte driftsmanual og indkøbsprocesser. Ligeledes bliver du ansvarlig for, at sikre planlægning, prioritering og iværksættelse af serviceleverancerne på lokalt niveau.. Samarbejdet består også i at udarbejde lokale driftsplaner med udgangspunkt i de lokale forhold og inden for det tildelte budget.
Du bliver ansvarlig for kontrol og varemodtagelse af leverancer fra eksterne leverandører samt at sikre opretholdelse af den nødvendige kvalitet i leverandørenes serviceleveranser, herunder lokal opfølgning på klager, fejl og mangler samt tage ansvar for problemløsningsprocessen ved tvister og behandling af lokale klager.

Du skal overholde og følge op på etablissementspartnerelementets tildelte budgetter, samt varetage de personrelaterede opgaver vedrørende direkte underlagt medarbejdere, herunder at udvikle og optimere interne processer og opgaveløsning, sikre relevant kompetenceudvikling, gennemføre udviklings-, FOKUS- og lønsamtaler.

Du får mulighed for, at arbejde med mangeartede opgaver som spænder fra ledelse og drift til økonomiopfølgning.
Din vigtigste opgave bliver, at du sammen med dit team besvarer tjenestestedets og brugernes henvendelser og sikrer at tjenestestedets faciliteter opfylder de nødvendige behov ved brugerne.
Du vil være tilknyttet et fast tjenestessted, men der kan forekomme rejseaktivitet og en mindre del af arbejdet kan ligge uden for normal arbejdstid.

De første måneder vil du været støttet af fungerende ledere ved partnerelementet.
Om dig
Du har en stærk faglig profil, med grundlæggende viden og erfaring inden for:
• Facility management.
• Etablissementsdrift.
• Sagsbehandling.
• Kunde- og leverandørforhold i forbindelse med håndtering af eksterne leverandører.
• Økonomi- og budgetstyring

Vi forventer at du har en akademiuddannelse i ledelse, eller tilsvarende, og besidder relevant ledelseserfaring fra en driftsorganisation, eller anden offentlig virksomhed eller myndighed.
Som leder har du erfaring med at drage maksimalt udbytte af dit teams potentiale, og kommunikerer nemt med dine kollegaer, medarbejdere og kunder. Du går forrest og viser vejen for dine medarbejdere.

Vi ser gerne at du:
• Er løsningsorienteret.
• Har forståelse for processer og procedurer.
• Har evnen til at træffe svære beslutninger, samt skabe og fastholde stabile og længerevarende relationer - også i en hverdag med et foranderligt og til tider højt tempo.
• Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, samt erfaring i anvendelse af it- værktøjer og Microsoft Office pakken kræves.

Kendskab til SAP DeMars er en fordel.
Det foretrækkes, at du har gjort tjeneste på et af Forsvarets tjenestesteder, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes på overenskomstmæssige vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel CIV og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Områdechef Anders Damborg på tlf. 2280 0593.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Aldijana Henic på telefon 7281 9903.

Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis snarest og senest den 3. juni 2024. Vi afholder samtaler løbende.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt partnerelementer på 28 etablissementer i hele Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,4 mio. m2 bygninger i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger ca. 550 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.06.2024

Indrykningsdato

17.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent