Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Er du Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes nye Forbindelsesofficer Land


Er du Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes nye Forbindelsesofficer Land

Søger du forretningsorienterede udfordringer og personlig udvikling i krydspresset mellem kundeforventninger og ressourcestyring? Motiveres du af at drive strategisk forretningsudvikling i en kompleks organisation med en stejl læringskurve?

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) søger en forbindelsesofficer til Kapacitetsafdeling Land i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), som har mod på at bidrage til udviklingen af Forsvarets landmilitære og værnsfælles materielvedligeholdelse.
Om os
FVT forbindelseselement ved FMI i Ballerup består af tre personer, der udgør det direkte bindeled mellem FMI kapacitetsansvarlige inden for henholdsvis Land, Maritim og Luft i Ballerup og FVT hovedkvarter i Brabrand og FVT værksteder rundt om i Danmark. Elementet har fokus på at sikre koordination af FVT opgaver på tværs af FMI tre kapacitetsansvarliges struktur og FVT produktionsområder.

Hos FVT vægter vi kontinuerlig udvikling af alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du bliver Forbindelsesofficer i Kapacitetsafdeling Land i FMI. Du er ansvarlig for dit selvstændige område med reference og rapportering til chefen for Forretningsafdelingen og i tæt koordination med FVT Vedligeholdelsesafdeling Land. Du bidrager derfor løbende til rammeplanlægning og ressourcedisponering ved FVT. Som forbindelsesofficer styrker du udviklingen af kunderelationerne og den strategiske forretningsudvikling inden for det landmilitære og værnsfælles vedligeholdelsesområde. Stillingen indebærer en høj grad af frihed for tilrettelægning af egen opgaveløsning.

Du bliver en del af et team med gode muligheder for sparring, udvikling, professionalisme og masser af humor. Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem kundekontakt, dialog med værkstedslederne og sagsbehandlingsopgaver med et strategisk fokus på forretningsudvikling. Vi opfordrer dig til at kontakte Carsten Westerdahl tlf. 51 23 46 26, der er en af dine kommende kollegaer i Forbindelseselementet for at høre nærmere om stillingen.

Til understøttelse af din udvikling vil du få mulighed for at deltage på flere kurser, som kan kræve rejsedage. Derudover skal du forvente 10-15 rejsedage om året fordelt på enkeltdage. Fleksibilitet er vigtigt i elementet, og der er derfor mulighed for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Ideelt er du major M331, en erfaren major M322 eller kaptajn optaget på Master i Militære Studier (MMS).
Søger du stillingen som kaptajn uden at være optaget på MMS, vil stillingsindholdet blive tilpasset til kaptajnsniveauet.

Den ideelle kandidat kan se sig selv i flere af – men næppe alle - nedenstående udsagn.

Du er ambitiøs og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation på niveau II og niveau I, hvor der er meget at lære. Du er i høj grad selvkørende, da du langt hen ad vejen selv planlægger og tager ansvar for egen opgaveløsning. Du er god til at skabe relationer, og du leverer dine opgaver inden for deadline.

Du formår at skabe og vedligeholde relationer og netværk, da det er afgørende for din succes i stillingen. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesker på vidt forskellige niveauer.

Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt og har en analytisk tilgang til komplekse problemstillinger. Du er i stand til at formidle problemstillinger på en klar og forståelig form både skriftligt og mundtligt.
Du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du har en relevant baggrund og et solidt netværk i Hæren, gerne opnået gennem forudgående tjeneste ved Hærkommandoen, Trænregimentet eller Vedligeholdelseskompagniet.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets organisering, herunder materielvedligeholdelse. Du har eller vil gerne opnå kendskab til DeMars/SAP PM, PS og MM samt Workzone og øvrige relevante stabsstøttesystemer.
Du ved, at logistikken sætter begrænsningerne for operationernes gennemførelse, og du vedkender dig detaljens betydning i dit arbejde.

Vi sørger for, at du bliver godt klædt på gennem et skræddersyet introduktionsforløb ud fra din baggrund og kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Der vil yderligere være mulighed for at forhandle et mobilitetsfremmende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos orlogskaptajn Carsten Westerdahl. Tlf. 51 23 46 26, mail fvt-p-ffma@mil.dk eller oberstløjtnant Søren Godiksen på tlf. 60 21 18 22.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

17.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent