Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling – Næstkommanderende til deling i MOVCON Reserve


Rådighedsstilling – Næstkommanderende til deling i MOVCON Reserve

Er du seniorsergent eller oversergent med ambitioner om at blive seniorsergent og vil være i en aktiv reserve med medansvar for egen deling - så læs endelig videre.
Om os
MOVCON reserve er en decentral reserve under JMTO, som er direkte underlagt CH MOVCON og står selv for uddannelse af personellet i tæt samarbejde med og for MOVCON.
MOVCON reserve bidrager med støtte til operative opgaver i forbindelse med MOVCON opgaveløsning, herunder både under øvelser og indsættelser, til driftsopgaver i forbindelse med Forsvarets styrkeproduktion, vikardækning, planlagt aflastning, projektarbejde (typisk som enkeltmandsindkommandering) og afhængigt af varsel støtte til Flyvevåbnets øvrige opgaveløsning, som kan ligge udenfor MOVCON kerneopgaver.
Om stillingen
Som NK/DEL støtter du DF i den daglige ledelse af DEL.
Du bidrager til opgørelse af uddannelsesbehov for egen deling, MOVCON-R og tilrettelægger og gennemfører uddannelse for egen deling efter DF anvisninger.

Desuden indebærer stillingen:
- Koordinere uddannelsesaktiviteter med NK/MOVCON-R og LDMDU-R i samarbejde med MOVCON.
- Du har forvaltningsansvaret for materiel tildelt delingen.
- Etablerer gode relationer til FSELM, MOVCON.
- Bidrager med HR grundlag i forhold til personelforvaltning i delingen.
- Tilrettelægger og gennemfører eller deltager i MOVCON-R og JMTO-R aktiviteter.
- Virker som instruktør indenfor MOVCON uddannelse i reserven og til støtte for den faste del af MOVCON i koordination med LDMDU-R.
- Fungerer som DF ved DF fravær.

Du kan forventer op til 20 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du skal være uddannet seniorsergent eller oversergent i HRN, FLV eller SVN.
Hvis du er oversergent skal du kunne udnævnes seniorsergent evt. efter gennemført efteruddannelse.

Du er ansvarsbevidst, omgængelig og kan lide at arbejde selvstændigt. Fysisk skal du være parat til at vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte CH MOVCON-R KN Christian Graversen på telefon 40 41 45 55 eller på mail: JMTO-RT-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024 og samtaler forventes afholdt efter aftale på telefon / Skype eller fysisk møde. Stillingen er til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

JMTO er Forsvarets leverandør af transport- og terminalløsninger – både når det drejer sig om nationale og internationale operationer, samt øvelser i ind- og udland. JMTO løser også transportopgaver for partnere uden for Forsvaret herunder for allierede.

JMTO sørger for, at logistikken fungerer. Både når der skal friske forsyninger og materiel ud til de danske soldater i et operationsområde i Mellemøsten, eller kampvogne skal til Tyskland på skydeøvelse.
Logistik, der virker, er ofte forudsætningen for alle Forsvarets aktiviteter både ude og hjemme. Vi sætter en ære i at få det til at virke.
Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed geografisk placeret på Flyvestation Karup. Vi har medarbejdere fra alle tre værn samt et antal civile specialister.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

15.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent