Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

VAGTHAVENDE OFFICER I JOINT OPERATIONS CENTER ARKTISK KOMMANDO


VAGTHAVENDE OFFICER I JOINT OPERATIONS CENTER ARKTISK KOMMANDO

Er du den fremtidige vagthavende officer ved Arktisk Kommando?

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, så opfordres du til at søge stillingen som vagthavende officer i Joint Operations Center ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus i den Arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at blive øget over de kommende år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Joint Operations Center indgår i operationssøljen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig af ca. 25 medarbejdere, og er en blanding af vagtgående personel, som i dagtimerne bakkes op af administrative medarbejdere. JOC AKO er døgnbemandet, og udgør hjertet i Arktisk Kommando hvad angår operationer og eksekvering af opgaver. Dette via Arktisk Kommandos underlagte enheder fra alle værn.

JOC AKO fungerer som Single Point of Contact for Arktisk Kommando. JOC er således overordnet ansvarlig for at holde Arktisk Kommandos ledelse, Forsvarskommandoen og øvrige samarbejdspartnere, underrettet om hændelser og operationer, der har eller kan få betydning for opgaveløsningen i Arktis og Nordatlanten.

JOC tilsikrer, at alle operationer moniteres, støttes og, afhængigt af tilknyttet kommandoforhold, kontinuerligt ledes af operationsafdelingen ved Arktisk Kommando.

JOC er en del af et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar. Det værnsfælles miljø bidrager til, at medarbejderne med forskellig faglighed sammen tilsikre en god opgaveløsning.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. En enestående mulighed for at få store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold, gør vi som arbejdsplads
meget for at have et godt socialt sammenhold med arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Vi søger en Vagthavende Officer (VO) ved Arktisk Kommando som kan være med til at udvikle og kvalificere det høje niveau i Arktisk Kommandos Joint Operations Center, herunder bidrage til løsning af følgende opgaver:

- Ved bestridelse af vagten, at fungere som Single Point of Contact for borgerhenvendelser, samt Politiet, Selvstyret og Lavtinget. Dette i høj grad for Forsvarets enheder ved og i Grønland.

- Ansvarlig for den operative og tekniske drift af JOC, herunder rapporteringer og rutinemæssige opgaver i forbindelse med modtagelse og registrering af sager/informationer.

- Forestå monitering og eksekvering på geografiske, nationale og internationale situationer, samt øvrige beredskabsopgaver.

- Som vagtholdsleder være ansvarlig for, at tjenesten i JOC udføres jf. gældende bestemmelser og procedurer.

- Ansvarlig for ”first move” planlægning for indsættelse af Forsvarets kapaciteter herunder støtte til Politiet eller civilsamfundet.

- Ansvarlig for eksekvering og monitering af FRAGO for AKO.

- I samarbejde med civile myndigheder, at bidrage til og varetage opgaven som Joint Rescue Coordination Center (JRCC) – herunder som Vagthavende Officer at agere som seach and reascue mission coordinator (SMC).

- Ansvarlig for udarbejdelse og afholdelse af den daglige situational awareness briefing og den ugentlige commanders update briefing for AKO stab.

- Forestå monitering af alle nationale indsættelser samt reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.

- Forestå kontinuerlig informationsudveksling mellem JHQ DK, NMOC DK, NAOC DK, NLOC DK, SOK DK med formål at tilsikre, vi til stadighed har afstemt operativt grundlag.

- At bidrage til den daglige sagsbehandling i rammen af JOC ved AKO.

- Ved aktivering af operationscenter (OPSC) kunne virke som Battle Captain.

- At indgå i tilkaldeordning for vagthavende officerer ved JOC.

Dertil er du CH JOC direkte sparingspartner iht. udvikling og styrkelse af JOC evne til at kvalificere det samlede grundlag i JOC.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse. Ikke blot på Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også på udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt. Dette gennem løsning af dine opgaver samt i det daglige samarbejde med Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere, chefer og eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.
Om dig
At du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har haft den størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage til udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige joint miljø i rammen af det kommende forsvarsforlig. Du er derudover drevet af interessen for Arktis, Grønland og Færøerne samt arbejdet i værnsfælles regi.

Stillingen stiller ligeledes krav til din operative forståelse samt stor grad af omstillingsparathed og et ønske om at tilegne dig ny viden. Dette særligt inden for de domæner som ikke er dit værns primære domæne.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du er villig til at tage de nødvendige efteruddannelser ved NATO og behersker et godt engelsk i skrift og tale.
Det er ønskeligt, at du har ledelseserfaring, samt er en god kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder time-dagpengesatser, personalegoder, beskatning af bolig og krav om tvungen pensionsopsparing.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH JOC Kent Gjedsø, FKO-A-CHJOC@MIL.DK, tlf. +299 364016 mobil +299 521843.

Du kan kontakte SSG Kaare Bak, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-KAA@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2024. Vi forventer at gennemføre samtalerne løbende – senest i uge 22. Samtalen forventes gennemført via VTC eller SKYPE.

Stillingen ønskes besat 1. juli 2024 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

12.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent