Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper/LFME-operatør til TA KAMP ved PNINF & MEKINF (genopslag)


Forsyningshjælper/LFME-operatør til TA KAMP ved PNINF- & MEKINFKMP (genopslag)

Søger du en selvstændig og stabil hverdag, med spændende opgaver ved garnison såvel som på uddannelsesaktiviteter?
Om os
Fagansvaret for PNINF & MEKINF i hæren varetages af os. Vores sektion består af et team på 15, som samlet set dækker de to ovenstående enhedstyper og CV9035DK som platform. Sektionen er geografisk opdelt og fordelt på Antvorskov, Holstebro og Høvelte kaserner.

Vores professionelle ambition er at skabe et højt fagligt niveau ved kamptropperne. Vi leverer bedst mulig opgaveløsning for hæren, med respekt for balance mellem arbejde og dit privatliv.

Vi er et målrettet, professionelt og ambitiøst hold, som sammen løfter et væsentligt fagansvar for Hæren. Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere inden for IKK som platform, doktrin, teknologi, organisation og uddannelse ved PNINF- og MEKINFKMP.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at bidrage til opgaveløsningen. Stillingen kræver flair for samarbejde, idet du som operatør på Live Firing Monitor Equipment (LFME), vil arbejde på tværs af enheder i hæren.
Om stillingen
Som forsyningshjælper og LFME operatør i sektionen vil du løse to meget forskellige, men for sektionen essentielle opgaver. Du vil inden for den daglige tjeneste virke som sektionens forsyner med ansvar for materiel, køretøjer og drift af sektionens kurser. Ud over dine forsyningsopgaver, vil du blive uddannet i- og anvendt som LFME operatør.

LFME er et lastvognsbaseret system, der anvendes til at overvåge og tilbagemelde på skarpskydninger med kampvogn og infanterikampkøretøj. LFME- lastvognen står dagligt i Oksbøl og operatøransvaret deles med to M100 fra TA KAMP’s Kampvognssektion. Det betyder at du kommer til at støtte skydeperioder inden for begge enhedstyper, tilpasset din hverdag.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du som minimum udnævnt overkonstabel og vurderet egnet til at gennemføre korporalsuddannelsen.

Herudover er du omskolet kører og-/eller skytte på infanterikampkøretøjet. Det er desuden en fordel, hvis du har arbejdet på et forsyningskontor. Ydermere har du flair for teknik og er serviceminded.

Du tager ansvar og arbejder gerne selvstændigt og fungerer godt i samarbejde med alle hærens personelgrupper.

Det er hensigtsmæssigt hvis du har et nutidigt kendskab til vilkår og tjenesten ved infanterienhederne i hæren og det er afgørende at du er fleksibel og parat til at tilegne dig ny viden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for sektionen Tommy Sylvest på telefon 9116 6193 eller mail 2BDE-TA-40A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 31. maj 2024 og samtaler forventes gennemført løbende. Forventet ansættelse hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

12.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent