Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Reservedelsbefalingsmand til Værksted Aalborg (genopslag)


Reservedelsbefalingsmand til Værksted Aalborg (genopslag)

Er du oversergent eller sergent med potentiale til forfremmelse, og har du en faglig uddannelse som reservedelsekspedient, logistikassistent eller anden relevant uddannelse?
Har du et ønske om faglig og operativ tjeneste? Så er din fremtid måske hos os i Aalborg.
Om os
Vi udfører reparations - & eftersynsarbejde på lastvogne, påhængsvogne, specialkøretøjer (MOWAG), container, elektronik, våben & intendanturmateriel.

Dine kommende kolleger er motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Værkstedet beskæftiger både civilt såvel som miltært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentligt militær uddannelse med henblik på at indgå i beredskaber og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som faglige og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, således at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi vægter høj faglig kvalitet, et godt arbejdsmiljø, effektive arbejdsgange og overholdelse af aftaler med vore kunder er en selvfølge.

Vi arbejder målrettet på løbende at udvikle vore medarbejdere gennem kompetenceudvikling.
Om stillingen
Som daglig leder af reservedelslageret vil dine primære opgaver være at lede og fordele opgaver for lagerets øvrige medarbejdere (ca. 4-5 medarbejdere).

Arbejdet på reservedelslageret omfatter bestillinger, varemodtagelse/oplægning, udlevering af reservedele til hele garnisonen til brug for reparationer samt eftersyn på alle værkstedsniveauer inden for faggrupperne elektronik, motor og våbenmateriel.
Du vil endvidere skulle medvirke til at uddanne elever (lager & logistikassistenter).

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi bl.a. måler vores indsats på kundetilfredshed.

Den daglige tjeneste foregår på Forsyningscenter Aalborgs nylig moderniserede lager på Aalborg Kaserner.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse med henblik på at kunne indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon, som en naturlig del af tjenesten.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent, der er fundet egnet til næste niveau. For at bestride stillingen skal du have en faglig uddannelse som reservedelsekspedient eller logistikassistent.

Du kan arbejde selvstændigt, være forudseende og samtidig indgå i det team, som du vil være en del af. Du vil i dagligdagen arbejde sammen med kolleger fra Supply Chain Divisionen, hvor I sammen drifter reservedelslageret på Aalborg Kaserne. Du skal derfor indgå i et team med både civile og miltære kolleger.

Det er ønskeligt, at du kan anvende SAP/DEMARS inden for lagerbeholdning (MM) og vedligeholdelsesmodul (PM). Den rette indstilling og motivation er vigtigst for at få succes i stillingen.

Det er ønskeligt at du har kørekort til kategori B-C-E samt truckcertifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder, seniorsergent Jan Nyborg på telefon 41 32 29 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. maj 2024.
Samtaler forventes gennemført løbende og stillingen kan tiltrædes efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.05.2024

Indrykningsdato

09.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent