Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Bliv sektionschef og støt udviklingen af uddannelser til fremtidens Søværn!


Bliv sektionschef og støt udviklingen af uddannelser til fremtidens Søværn!

Fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig, og kravene til soldaterne, og dermed også Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS), bliver større. Derfor skal vi arbejde smidigt i den måde, vi tænker og udvikler uddannelse og træning på – du og sektionen bliver en central del af den kommende udvikling.

Som sektionschef for uddannelsesstøttesektionen ved (CMS), får du ansvaret for, at sektionen internt på CMS, og i samspil med eksterne styrelser, myndigheder i Søværnet, Søværnets Reserve og øvrige værn i Forsvaret, skaber de bedst mulige rammer omkring CMS uddannelsesvirksomhed.
Om os
CMS understøtter, at Søværnets medarbejdere og reservister, fleksibelt kan udvikle deres viden og kompetencer – så vi alle står forbundne og forpligtet i løsningen af Søværnets opgaver.

Vores uddannelser og træning hviler på et stærkt fagligt vidensgrundlag inden for de maritime kerneområder. I vores uddannelser omsætter og træner vi det, der bliver efterspurgt i den skarpe ende, og sikrer dermed en konstant kobling til praksis. I dag gennemføres en række fleksible uddannelser om bord på Søværnets enheder, og med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

CMS er et videns- og kompetencecenter, underlagt Søværnskommandoen, geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn, Flådestation Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk og vi er i alt 65 medarbejdere. I Danmark er vi ansvarlig for uddannelser og træning inden for en lang række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed, med fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer. Imidlertid henvender vores mange efteruddannelser sig bredt til personel i Søværnet, det øvrige Forsvar og andre offentlige myndigheder.
Om stillingen
Uddannelsesstøttesektionen, som du bliver sektionschef for, er organiseret i to elementer; Planlægnings- og Administrationselementet og Materielelementet fordelt på hhv. CMS Bangsbo og CMS Hvims.

Som sektionschef og udvikler af støttesektionen, kommer du på hold med 14 militære og civile medarbejdere, der vægter faglighed, professionalisme og fællesskab højt. Udover gode relationer og et stærkt fællesskab, vil du derfor dagligt i din ledelsesrolle blive positivt udfordret fagligt og menneskeligt.

Hovedformålet med sektionens virke er at arbejde for de bedst mulige rammebetingelser for hele CMS uddannelsesvirksomhed. Det kræver tæt koordination og nære samarbejdsrelationer til mange samarbejdspartnere - internt på CMS, med Søværnets myndigheder og de styrelser i Forsvaret, som støtter CMS med etablissement, materiel, økonomi, personel m.v.

Du får en hverdag med varierende opgaver, der har et stort politisk fokus og bred kontaktflade til civile og militære aktører og samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.

Din opgaver vil blandt andet bestå af:

- At skabe relationer internt i CMS inden for de fagspecifikke områder.
- Tæt daglig dialog om, hvad der rør sig inden for de enkelte faggrupper og hvilke services din sektion tilbyder for at skabe værdi for underviserne og medarbejdere ved CMS.
- Bidrage til en tæt relation med eksterne styrelser under Forsvarsministeriet (FES, FRS, FPS og FMI). Du skal være den udfarende part for at nå de satte mål for samarbejder, projekter og arrangementer, der berører CMS.
- Holde dig opdateret i Søværnet/Forsvaret inden for dine ansvarsområder.
- Deltage i relevante arrangementer i og udenfor CMS.
- Varetage stillingen som CMS Sikkerhedsofficer og agerer i den funktion med direkte reference til CH CMS.

I dagligdagen er du i tæt dialog og koordinering med CMS chef og næstkommanderende, som vil være din nærmeste forsatte. Der vil blive taget godt imod dig, og du får gode rammer for at forstå og løse dine opgaver, og du vil altid have nem adgang til faglig sparring og råd og vejledning fra kolleger og ledelsen, som du bliver en del af. På CMS efteruddanner vi os løbende, blandt andet ved at gæste de mange enheder i Søværnet, som aftager vores kursister.

I jobbet er der således gode muligheder for at udfordre dig selv, arbejde med målbare resultater, få frihed under ansvar til at løbe selvstændigt med dine opgaver og gøre en forskel.

Sektionschef, kaptajnløjtnant, Morten Byrdal har beskrevet rollen:

”Det at være sektionschef i CMS er utrolig spændende og alsidigt. Det er en udfordrende og krævende stilling, hvor dagene sjældent er ens, og hvor arbejdsopgaverne varierer fra direkte medarbejderkontakt til involvering i store og komplekse politiske problemstillinger.

Stillingen kan være udfordrende, men støtten fra ledelse, kollegaer og medarbejdere er lige i nærheden. Det betyder, at der altid er adgang til sparring om opgaveløsningen. Det bedste ved at være sektionschef er det personlige ledelsesmæssige ansvar man får. Der er tillid til ens opgaveløsning, og man opnår derfor et stort ledelsesmæssigt råderum.”

Ved CMS mener vi, at udvikling, tillid og et trygt arbejdsmiljø er nøglen til succes, hvorfor mulighederne for at du selv kan udvikle dine egne færdigheder og kompetencer vil være centralt i stillingen. Du bliver en del af en robust og sammentømret støtteenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med et ønske om at løse de pålagte opgaver professionelt og i høj kvalitet.

Vi arbejder for, at arbejde og familieliv hænger sammen. Vi har stor forståelse for at job i Søværnet stiller krav til privatlivet, hvorfor der gives vide rammer for fleksibilitet og planlægning af din arbejdstid, hvor vi vægter, at der skal være styr på hjemmefronten for at du kan fungere i dit arbejdsliv.
Om dig
Vi leder efter en kaptajnløjtnant, eller udnævnelsesparat premierløjtnant, med gode erfaringer fra stillinger på officersniveau i Søværnet, som både kan være fra sejlende tjeneste eller landstillinger. Vi ser gerne, at du har operativ erfaring eller lignende. Er du kaptajnløjtnant optaget Master i Militære Studier, giver vi dig den nødvendige plads til studier og de rette udfordringer til, at du kan blive løftet til næste niveau.

Uddannelsesstøttesektionen er fagligt stærk, velfungerende og har en behagelig kultur, hvor vi hjælper og værner om hinanden, både medarbejdere og chefer imellem. Vi søger derfor en tillidsskabende personaleleder, som formår at skabe følgeskab i sektionen og på CMS.

Da opgaverne er ganske specialiserede, har vi ingen forventning til, at du kommer med en bred erfaring, som du direkte kan benytte. Vi skal nok sikre, at du bliver indført i hele porteføljen af opgaver, med støtte fra øvrige sektionschefer, elementledere, næstkommanderende og chefen.

Du skal have blåt bevis og have bestået Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CMS næstkommanderende, orlogskaptajn, Anne Elvira Enkelund, mail: SC-CMS-NK@fiin.dk, eller på telefon 7285 5102 eller mobil +45 5168 7667.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen er ledig og ønskes besat pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale, da vi gerne venter på den rette kandidat.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og/eller 25.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

09.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent