Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Assisterende Dokleder til Forsvarets Challenger fly på Flyvestation Aalborg


Assisterende Dokleder til Forsvarets Challenger fly ved Air Transport Wing i Aalborg

Er du uddannet Flymekaniker med erfaring og flair for ledelse i en dynamisk hverdag? Vil du være med til at gøre en forskel?
Har du lyst til at blive en del af et engageret og professionelt team? Air Transport Wing (ATW) mangler dine kompetencer som NK dokleder i afdelingen for CL-604 Challenger vedligeholdelse.
Om os
”Stærk og pålidelig – over alt”. Sådan lyder mottoet her hos Air Transport Wing, og vores vigtigste ressource for at leve op til det, er vores medarbejdere. Vi lægger vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling – vores mangfoldighed er vores styrke.

Ved Air Transport Wing holder Forsvarets transport- og overvågningsfly til. Udover at vores dagligdag går med træning, bidrager vi til både internationale udseendelser i verdens brændpunkter og løsning af nationale samfundsopgaver. Vi løser altså mange forskellige opgaver både i og uden for Danmark, og har altid indsatte fly.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
Om stillingen
Aircraft Maintenance Squadron (AMS) vedligeholder og klarmelder fly og flykomponenter med henblik på at levere flyvedygtige fly til træning, øvelser og operationer.

Du bliver næstkommanderende i dokken, med stort ansvar for den daglige drift af AMS’s CL-604 kapacitet, Aircraft Maintenance Challenger (AMC). Det er væsentligt, at du er i stand til at analysere tekniske problemstillinger og generelt besidder gode ledelses kompetencer. Du skal medvirke til, at arbejds- og flyvesikkerheden overholdes og sørge for den foreskrevne dokumentation efterleves i hele AMC.

Den daglige tjeneste er på Flyvestation Aalborg ved Vadum, men du skal forvente både rejseaktivitet og i perioder også at deltage i nationale og internationale operationer. Du skal ligeledes være indstillet på uregelmæssige arbejdstider. Disse arbejdstider forsøges planlagt, så arbejdsbelastning uden for normal tjeneste er så minimal som muligt.
Om dig
Det er et krav at du har gennemgået og bestået en flyteknisk uddannelse, og har minimum 5 års erfaring med fastvinget fly.

Du er udnævnt seniorsergent, eller alternativt en erfaren oversergent, der vurderes egnet til udnævnelse.

Det er en fordel at du er type-uddannet på CL-604 Challenger, men det er ikke et krav.

Vi forventer, at du har gode sproglige egenskaber inden for dansk og engelsk, i skrift og tale, på et relevant fagligt niveau. Du har et grundlæggende IT-kendskab og erfaring med PM-modulet i SAP.Følgende personlige kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:

- Stærke administrative kompetencer
- Kvalitetsorientering og professionalisme
- Fleksibilitet, samarbejde og kommunikation
- Proaktivitet og god ordenssans.

Du skal kunne honorere de gældende krav der stilles til den stilling du placeres i, samt være afklaret med evt. udsendelse til internationale missioner. Du skal ligeledes kunne opnå sikkerhedsgodkendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH AMS, Kasper, på telefon 72 84 74 02 eller e-mail ATW-AMS-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 02. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

08.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent