Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Eskadronchef i Marineeskadronen (HBU+HRU) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


Eskadronchef i Marineeskadronen (HBU+HRU) ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Brænder du for chefvirket og uddannelse af unge soldater? Er du samtidig energisk,engageret, målrettet, klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt?

Så er stillingen som eskadronchef i vores 4. Marineeskadron måske netop noget for dig?
Om os
Opklaringsbataljonens identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod opbygningen af disse kapaciteter. Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning. Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen samt troppeenhedsniveauet eller tilsvarende. Opklaringsbataljonen består pt. af to stående
reaktionsstyrkeeskadroner – 1. og 2. Opklaringseskadron samt 4. Marineeskadron, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og tillige Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. På sigt vil bataljonen tillige opstille en ny 3. Opklaringseskadron.
Vi prioriterer, at de værnepligtige uddannes til dygtige og ansvarsbevidste soldater for herigennem at medvirke til, at løsning af opgaver på enkeltmands- og gruppeniveau i relation til en kommende opklaringssoldat kan ske på et højt niveau. Vi prioriterer ligeledes, at der gennem motiverende og velstruktureret tjeneste skabes interesse blandt de værnepligtige for rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser – og især Opklaringsbataljonens egen gennemførelse af ”Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse”.

Et væsentligt element i vores virke er opretholdelse af en motiveret og veluddannet kadre. Dette sker primært gennem jobindhold, men også en løbende udvikling og uddannelse, der tilpasses bataljonens, og den enkelte medarbejders, behov og ønsker.
Om stillingen
Stillingen som eskadronchef ved 4. Marineeskadron er noget særligt; eskadronen adskiller sig fra andre HBU-enheder ved, også at have ansvaret for uddannelse af HRU til Opklaringsbataljonen.
4. Marineeskadron uddanner således soldater fra civil, gennem HBU og HRU, til færdig opklaringssoldat. Denne opgave kræver sin chef!

Du skal kunne håndtere parallelle uddannelsesforløb og overlap i uddannelser hvor din kadre og du selv er spændt hårdt for – 4. Marineeskadron tæller d.d. mere end 240 MA.
Du bliver eskadronchef for en enhed med stolte traditioner tilbage i historien og dermed en enhed med kvalitet, høj faglighed, ambitioner og sammenhold. Samtidig er 4. Marineeskadron en enhed, der til stadighed holder sig på forkant med udviklingen. Det betyder, at der er lang ventetid for at komme til at gennemføre HBU ved enheden samt at 4. Marineeskadron altid ligger i toppen i forhold til hvervning af HBU-soldaterne til andre af Forsvarets uddannelser.
Som eskadronchef i 4. Marineeskadron er du sammen med din kadre med til at uddanne, inspirere og skabe grundlaget for Opklaringsbataljonens virke i de stående eskadroner – et hverv der kræver dit engagement, din opklaringsmæssige faglighed og dit mod!

Din kadre spænder over yngre befalingsmænd til erfarne officerer, men alle har stort gåpåmod og ønsket om udvikling. Befalingsmænd og officerer med førstegangstjeneste hos eskadronen har behov for udvikling og prægning forhold til virket i Opklaringsbataljonen. De ældre og mere erfarne officerer og befalingsmænd, kommer med viden fra SRS og et stort ønske om at bringe denne erfaring i spil og uddanne fremtidens opklaringssoldat. Denne sammensætning af personel kræver din bevågenhed og engagement, således at alle udvikles samt bidrager til opgaveløsningen.

Du vil sammen med din kadre indgå i Hærens fagfællesskab omkring udvikling af HBU. Du vil på baggrund af erfaringer og dine vurderinger være med til at sikre, at HBU også i fremtiden er et solidt grundlag for soldaternes videre uddannelse i Hæren/Forsvaret.
Din dagligdag vil bestå af daglig ledelse og prægning af soldater og kadre, men ligeledes af planlægning på længere sigt, således at din kadre udvikles og motiveres samt at HBU samlet set
forbedres over tid.

Om dig
Vi forventer, at du har solid erfaring, at du har gode sociale kompetencer, et godt overblik, samt evnen til at finde løsninger ved at bringe dine egne og øvrige medarbejderes kompetencer og erfaring i spil. Det er en fordel, hvis du trives med nytænkning og initiativ som en selvfølgelighed for at få opgaverne løst
.
Du har særdeles gode evner og erfaring inden for ledelse og uddannelse. Det er vigtigt, at du med snilde, stort engagement, handlekraft og personlig tilstedeværelse evner at tage ansvar for
eskadronens virke i dagligdagen såvel som på længere planlægningshorisont, herunder sikrer, at du prioriterer og at din kadre får rettidige rammer. En stor del af arbejdet omhandler kompetenceudvikling og karriereplanlægning for din kadre, således de får det bedst mulige forløb i Forsvaret. Du evner at gå i detaljen på de rigtige områder og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt – det er nødvendigt som chef for en
opklaringsenhed.

Det er muligt efter jobbet som chef for Marineeskadronen at få en varieret efterfølgende tjeneste på Bornholm – enten i bataljonsstaben, eller i andre af bataljonens eskadroner. Vi laver en god plan for den enkelte, tilpasset dine ønsker.


Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested på Almegårds Kaserne

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Søren Strunge, via GHR-3B-STCH@MIL.DK.dk eller på telefon 40422732.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfrist er den 27. maj 2024 og ansættelsessamtaler vil afholdes umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024.

Stillingen er tidsubestemt, så skulle du overveje at flytte til Bornholm, kan du få information, råd og vejledning ved at kontakte øens tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din partner eller ægtefælle. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.05.2024

Indrykningsdato

04.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent