Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Samfundsvidenskabelig kandidat til Nukleart Beredskab


Samfundsvidenskabelig kandidat eller officer til Nukleart Beredskab

Brænder du for at anvende dine kompetencer til at bidrage til et trygt Danmark og danskernes sikkerhed? Ønsker du at bidrage til Danmarks beredskab mod nukleare hændelser? Kan du samtidig formidle din viden, samarbejde med mange forskellige faggrupper, og har du lyst til at arbejde i et ekspertberedskab, hvor fagligheden er i centrum? Så er du måske vores kommende kollega. Beredskabsstyrelsen, Nukleart Beredskab, søger en samfundsvidenskabelig kandidat eller officer til at udvikle det nukleare beredskabs evne til at håndtere nukleare hændelser.
Om os
Nukleart Beredskab er et af Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber. Vi varetager Danmarks og Grønlands nukleare beredskab og løser en række opgaver angående bl.a. nuklear sikkerhed (anlægssikkerhed) og fysisk beskyttelse af nukleart materiale. Arbejdet i Nukleart Beredskab er præget af et højt fagligt niveau. Du skal være indstillet på at bidrage til løsningen af flere forskellige opgaver, som kræver både teknisk indblik, beredskabsmæssig snilde og god forståelse af sikkerhed.
Om stillingen
Du får en vigtig rolle, hvor du i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere skal udvikle beredskabet i relation til sikkerhedshændelser og kernevåben. Dine nærmere arbejdsopgaver vil blive fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer.

Du kan forvente at skulle:
• arbejde med at udvikle vores viden om scenarier for nukleare sikkerhedshændelser.
• bidrage til at udvikle de beredskabsmæssige foranstaltninger mod nukleare hændelser medvirke til policyudvikling.
• deltage i internationalt samarbejde om kernevåben og beredskab.
• undervise beredskabsaktører.
• indgå i Beredskabsstyrelsens kriseorganisation i forbindelser med nukleare hændelser.

Det er en fordel med et godt kendskab til sikkerhedspolitiske forhold, beredskabsplanlægning og/eller militær sikkerhed.

Opgaverne løses i et aktivt samarbejde med en række andre myndigheder og aktører, både nationalt og internationalt. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb.
Om dig
Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller er officersuddannet. Det er vigtigt, at du er fagligt stærkt, men også at du er god til at samarbejde tværfagligt, resultatsøgende og evner at formidle teknisk vanskeligt stof til forskellige modtagere. Vi lægger vægt på, at du demonstrerer lyst og vilje til at indgå i et operativt beredskab, herunder deltage i øvelser, rejser og videreuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chefkonsulent Carsten Israelson på telefonnr.: 728 52274. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 5. maj 2024, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Indrykningsdato

03.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent