Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Næstkommanderende Dykkerskibet Søløven, Søværnets Dykkertjeneste (SDT)


Næstkommanderende til Dykkerskibet Søløven, Søværnets Dykkertjeneste (SDT)

Er du Premierløjtnant af taktisk linje og interesserer dig for ledelse, navigation, uddannelse, dykning og i øvrigt en spændende hverdag i en lille besætning, så er det dig vi har brug for.
Om os
Dykkerskibet SØLØVEN (SLOV) har basehavn på Marinestation Holmen og er en del af Søværnets Dykkertjeneste under 2. eskadre. Skibet er en ombygget Standard Flex 300, der siden 2012 har fungeret som uddannelsesplatform under diverse dykkerrelaterede kurser. Skibet bliver endvidere brugt til andre dykkerrelaterede opgaver - f.eks. som platform for Dykkertjenesten.

Vores faste besætning består af 9 mand, hvor alle har en vigtig rolle i driften af skibet. Dagligdagen uden for sejladsperioderne er bedst beskrevet som alsidig, idet arten af opgaver varierer meget blandt andet på grund af den forholdsvis lille besætning.

Omgangstonen er uformel, og der bliver lagt stor vægt på en selvstændig tilrettelæggelse af det daglige arbejde, samt en veludviklet samarbejdsevne og villighed til at løse opgaver, som ikke nødvendigvis ligger inden for det faste arbejdsområde.
Om stillingen
Du er chefens højre hånd og stedfortræder ved dennes fravær. Du har ansvaret for skibets samlede effektivitet over for chefen og skal føre generelt tilsyn med, at skibets samlede opgavekompleks løses ud fra de givne retningslinjer.

Du har derudover funktion som skibets navigationsofficer, kommunikationsofficer og sikkerhedsofficer. Som næstkommanderende er du den primære person på HR-området. Du har ansvaret for planlægning af vagt, ferie og frihed, vejledning af skibets besætning, tilsyn med medarbejdernes generelle trivsel og deres faglige såvel som personlige udvikling.

Du er samtaleleder for skibets kok og bistår denne med forsyningstjenesten vedr. forplejning, samt de økonomiske forhold. Du deltager i øvrigt i arbejdsgrupper og ad hoc opgaver på såvel SLOV som på SDT. Det er muligt at tage VUK-moduler efter aftale med chefen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er Premierløjtnant og kan have sejlet som navigationsofficer eller lignende på en af Søværnets enheder, hvor du har opnået fortrolighed med mange af de operative aspekter ved sejladsen.

Du er en dygtig navigatør, der samtidig kan lære fra dig, idet SLOV til tider sejler som uddannelsesplatform for kadetter.

Du har en robust personlighed, og kan træffe de nødvendige beslutninger i rette tid. Du er en ekstrovert person med autentiske lederegenskaber og du trives under dynamiske forhold, hvor belastningen er meget varieret. Du er initiativrig og opsøgende i dit daglige virke og har samtidig situationsfornemmelse, så du ved hvornår du skal sætte ind.

Du kan lide at sejle, og har et afklaret familieforhold mht. at være væk hjemmefra i perioder. Der påregnes mellem 80 og 120 sejldage om året.

Krav:

Du har Officers Grunduddannelse (OGU) af operativ linje i Søværnet.
Du er uddannet og egnet til røgdykning.
Du skal være eller kunne blive godkendt til sejlads.

Desuden er det ønskeligt at:

Du har forrettet tjeneste som vagtchef på en operativ enhed.

Du har kendskab og fortrolighed med DEMARS i HR-sammenhæng.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være København.

KONTAKT OG ANSØGNING

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for SØLØVEN OK Chris Rønholt 50 84 87 08 (på SLOV).

Alternativt 2E-ST-BS01 Niegsch, Jan Erik <2E-ST-BS01@fiin.dk>, telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Nathaly Hoffmann Tobiassen, på telefon 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er den 21. maj 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler afholdes i uge 21.

Stillingen er til besættelse 1. juli, eller efter aftale.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

21.05.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent