Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand ved XIII Lette Infanteribataljon 2. Brigade, Haderslev


Logistikbefalingsmand ved XIII Lette Infanteribataljon 2. Brigade, Haderslev

Vil du være med til at opbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Er du en rollemodel, har du overblik, er fysisk robust, har de militære færdigheder i orden og
går foran som det gode eksempel – så bør du søge stillingen som logistikbefalingsmand ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt og under kommando af 2. Brigade, og den har Slesvigske Fodregiment som sit stamregiment.

Bataljonen er fortsat under opbygning. Det medfører bl.a. indfasning af nyt materiel, fortsat opbygning af bataljonens organisation og udvikling af det doktrinære grundlag for indsættelsen af let infanteri. XIII består for tiden af bataljonsstaben, uddannelsessektionen (S7), Stabskompagniet, 1. og 2. Lette Infanterikompagni samt 4. Uddannelseskompagni, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet, og den støttes af mindre taktiske køretøjer. XIII er særligt velegnet til afsiddet kamp i lukket, uoverskueligt og uvejsomt terræn i dagslys og i mørke og i det fulde spektrum af opgaver. XIII trænes i særligt krævende operationer, hvor den kan indsættes til lands, til vands og gennem luftmobile indsættelser, og hvor den bl.a. skal kunne samarbejde med specialoperationsstyrker. Bataljonens opgaver og funktionsvilkår stiller derfor høje krav til de fysiske og de grundlæggende militære kompetencer og færdigheder.
Om stillingen
Du vil indgå i et team som Logistikbefalingsmand med en kaptajn som Chef for S4 og en forsyningshjælper, hvor I sammen vil forestå XIII logistiktjeneste såvel på garnison og under operative forhold.

Da XIII har været igennem en lang periode med opbygning, vil der stadig være stor fokus at få materielinddækket kompagnierne i forhold til nyt materiel som erstatning for den forholdsvise gamle materielarv. Derfor vil det også inkludere deltagelse i evt. nyanskaffelser.

Der vil være behov for en udpræget støttet til kompagnierne i forhold til materielforvaltning og vedligeholdelsestjeneste.
Det vil være et fokusområde, at XIII drift på logistik bliver strømlinet efter bestemmelserne, herunder fortsat udvikling af de logistiske koncepter for det lette infanteri.

XIII vil løbende tilsikre, at du bliver kompetenceudviklet i forhold til de opgaver vi forventer du skal løse, dette vil gælde både driftsmæssige men også operative opgaver.

Som XIII logistikbefalingsmand forventer vi også at du vil holdningspåvirke og uddanne yngre kolleger i forhold til logistiktjenestens gennemførelse, og XIII også på dette område kan fremstå professionel.

Du skal være forberedt på perioder med dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste.

Om dig
Du er seniorsergent eller er oversergent med potentiale til seniorsergent. Vi ser gerne at du har erfaring med indholdet i stillingen som tidligere forsyningsbefalingsmand eller inden for materielforvaltning i Hæren.

Tjeneste som eksempelvis NK-deling og dermed kendskab til forsyningstjenesten på de lavere niveauer er også ønskeligt, men ikke et ubetinget krav.

Vi ser gerne at, du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og E.
Af logistiske kompetencer er følgende ønsket, men ikke et krav:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat, herunder pakke, afsende, modtage.
- Truck certifikat
- MDG
- Rekvirent
- SAP kursus (Normering, myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du er samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning. Du er fleksibel og løsningsorienteret i forhold til stabens opgaver og støtte til kompagnierne. Du brænder for logistik og for at opretholde dine gode militære færdigheder igennem en professionel indstilling til tjenesten.

Det kan være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet, men det er ikke et krav. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes højt. Besidder du ikke alle uddannelser og kompetencer som beskrevet ovenfor men er du den rette person, så søg! Så får vi dig klædt på!

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.


Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Stabschef MJ Mathias Bårris på tlf. 20 93 54 55.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. april 2024 idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter sidste frist.

Stillingen er til besættelse 1. maj eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.04.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent