Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Premierløjtnant til Force Protection Elementet ved Fighter Wing.


Premierløjtnant til Force Protection Elementet ved Fighter Wing.

Force Protection (FP) Elementet i Base Support Squadron (BSS) søger en analytisk stærk premierløjtnant. Har du mod på samt evner til at udvikle FP området ved Fighter Wing (FW), så har vi brug for netop dig.
Om os
Force Protection Elementet er et nyt element forankret under Base Support Squadron. Elementet arbejder dedikeret og målrettet mod at skabe de bedste forudsætninger for implementering af Force Protection plankompleks ved Fighter Wing og Flyvestation Skrydstrup. Force Protection Elementet er således overordnet ansvarlig for at genere et samlet og koordineret billede af Force Protection for såvel Fighter Wing, som Flyvestation Skrydstrup som ”kampplatform”.

Force Protection Elementet planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollere Force Protection øvelser og tiltag, som kan relateres til Force Protection doktrin inden for områderne Active Defence, Security, Passive Defence og Recuperation. Force Protection Elementet er endvidere ansvarlig for Flyvestationens Counter Drone systemer.
Om stillingen
Du vil i stillingen få berøring med en bred vifte af opgaver inden for Force Protection området. Herudover vil du få en høj grad af indsigt i Fighter Wing, Flyvestation Skrydstrup samt Flyvevåbnets opgaveportefølje, da arbejdet i Force Protection elementet skal understøtte og skabe bl.a. det sikkerhedsmæssige grundlag for, at de flyvende operationer kan fortsætte.

Vi tilbyder en fleksibel hverdag i forhold til balancen mellem familieliv og private interesser. Derudover tilbyder vi mulighed for relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver, samt fremtidige krav og ønsker.

Stillingen vil tillige indebære rollen som Force Protection Advisor, hvor du vil skulle råde og vejlede chefer og underafdelinger om relevante Force Protection Means & Measures. Du vil indgå i Flyvestations ”Battle Rhythm” samt deltage i relevante fora med henblik på at understøtte operationerne men også udvikle området.

Uanset om du er en erfaren eller uerfaren premierløjtnant, så vil Force Protection Elementet tilbyde dig en spændende og udfordrende hverdag hvor der er stor mulighed for indsigt og udvikling, samt fleksibilitet. Du får således mulighed for, ikke kun at dykke ind i de fagspecifikke emner relateret til Force Protection, men også muligheden for at blive klogere på andre fagområder relateret til Fighter Wing opgaveportefølje.

Stillingen vil således også være et godt afsæt til en videre karriere ved såvel Fighter Wing, som Flyvevåbnet
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant (M312) med en stærk interesse for at arbejde med Force Protection. Du har en militær baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren, idet det ikke er et krav, at du er uddannet med primær tjenestegren som Operationsstøtteofficer ved Flyvevåbnets Officersskole.

Du formår at arbejde målrettet og selvstændigt med opgaver inden for dit ansvarsområde samtidig med, at du er en holdspiller, der evner at koordinere og uddelegere opgaver. Du har endvidere et godt overblik og er god til at planlægge, da stillingen kræver, at du kan fastholde fokus på mange varierede opgaver på samme tid.

I forbindelse med opbygningen af Force Protection området ved Fighter Wing vil du skulle arbejde med alle dele af organisationen. Du skal derfor kunne navigere i de forskellige faglige fællesskaber, der er på Flyvestationen. Endvidere skal du besidde et analytisk mindset, der gør dig i stand til at uddrage viden og kompetencer fra organisationen, og på baggrund heraf omsætte dette til konkrete Force Protection-relaterede tiltag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN René Hinrich på 72848314.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2024 og samtaler forventes gennemført snarest derefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent