Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Chef for Combat Support Afdelingen i FLK (Genopslag)


Chef for Combat Support Afdelingen

Her er en lederstilling med både meget bred ledelse og plads til egne opgaver. Arbejdsopgaverne er mange og forskellige og du bliver afdelingschef for et sammentømret team af medarbejdere, der hver især, inden for deres specialer, deltager med konstruktive og produktive løsninger i en afdeling med mangeartede, centrale støtteopgaver for den operative drift i National Operations Centre (NAOC) i Flyverkommandoen (FLK).
Kan du håndtere en dagligdag, der ofte ikke udvikler sig, som du havde forventet, men altid er spændende? Så er du måske den chef, vi har brug for til jobbet som Chef for Combat Support Afdelingen.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der udfører den operative planlægning og nationale føring af Flyvevåbnets kapaciteter i fred, krise og konflikt. NAOC er samtidig Operationsdivision i Flyverkommandoen med ansvar for sagsbehandling af Flyvevåbnets operative områder.
Combat Support Afdelingens ansvarsområder er logistik, personale, økonomi, kommunikationsteknologi, forsyningstjeneste, og afdelingen har konstant fokus på at yde direkte støtte til NAOC operative opgaveløsning. Combat Support Afdelingen arbejder med en integreret reserve, der, når behovet opstår, indkaldes til at løse specialopgaver eller træne de operative beslutningsprocesser. Drift og vedligeholdelse af en stærk og velfungerende reserve er en forudsætning for, at forstærkningen af Combat Support Afdelingen har den ønskede effekt, hvorfor dette område prioriteres meget højt.
Om stillingen
Som Chef for Combat Support Afdelingen, indgår du i chefgruppen i NAOC og Flyverkommandoen. Du bliver chef for 8 faste medarbejdere samt et antal designerede medarbejdere og personel fra Flyvevåbnets reserve.
Du har ansvaret for afdelingens samlede opgaveløsning og direkte personaleansvar for afdelingens personel.
Du har ansvaret for at tilrettelægge tjenesten således, at den nødvendige støtte leveres til tiden og i rette kvalitet.
Du vil også indgå i en række analyse- og beslutningsfora, hvor du tegner NAOC udadtil og forventes at bidrage positivt og produktivt med gennemtænkte og helhedsorienterede løsningsforslag.
Den samlede opgaveløsning gennemføres i tæt samarbejde med de andre afdelinger i FLK, Forsvarets styrelser og Flyvevåbnets operative Wings.
Afdelingen leverer også analyser og nøgleinformation til FLK ledelse.
NAOC er Flyverkommandoens operative kommandomyndighed og har, siden etableringen i 2019, gennemgået en rivende udvikling for at etablere sig i forhold til de krav, der stilles i den nuværende og fremtidige sikkerhedspolitiske situation. Derfor kræver jobbet synlig og effektiv ledelse, med fokus på opgaven i helheden.
Om dig
Vi forventer, at du har solid ledelseserfaring, og at du har forrettet tjeneste i chefstillinger på niveauet. Det operative mindset er i fokus, og vi lægger stor vægt på, at du har et bredt kendskab til Flyverkommandoens ansvarsområde og Flyvevåbnets myndigheder og den operative opgaveløsning i værnet. Du har gennemgået VUT II/L eller MMS, og det vil være en fordel hvis du har været udsendt til tjeneste i internationale operationer.

Du er en empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og du formår at lede en alsidig gruppe af højt specialiserede medarbejdere. Du tager vare på dine undergivne, giver de nødvendige direktiver/rammer og tager ansvar for resultaterne over for din foresatte. Du er samtidig i stand til at arbejde selvstændigt, samt indgå i samarbejdsrelationer og skabe netværk på tværs af myndigheden og koncernen. Dine evner til samarbejde, planlægning og koordinering er centrale, og som chef skal du sikkert manøvrere mellem vekslende opgaver og vekslende prioriteringer.
Det er ønskeligt, at du har erfaring fra teknologiområdet, da kommunikation og logistik vægtes højt i afdelingens opgaveløsning. Endvidere skal du være stærk på skrift og i tale, både på dansk og engelsk.
Du er en positiv chef og kollega, som værdsætter individet i opgaveløsningen, for sammen skaber vi de bedste resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OB Søren Wilhelm Andersen på telefon 72 84 02 00 eller på mail: FKO-F-CHO@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 21.04.2024, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent