Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kaptajn med stærke samarbejdsevner og interesse for operativ logistik til udviklingsorienteret stilling i Flyverkommandoen (Genopslag)


Kaptajn med stærke samarbejdsevner og interesse for operativ logistik til udviklingsorienteret stilling i Flyverkommandoen.

Vil du have stor indflydelse på Flyvevåbnets håndtering af operativ logistik og være en del af et område i rivende udvikling? Flyverkommandoens Logistikafdeling søger en ambitiøs kaptajn, der skal være med til at udvikle operativ logistik i en international ramme i Flyvevåbnet og bidrage til processen i hele Forsvaret.

Forsvaret (FSV) redefinerer sin tilgang til operativ logistik i en international ramme. Det primære fokus for operativ logistik i international perspektiv er operativ logistik som støtte til NATO både i udvikling og planlægning, logistisk understøttelse af Host Nation Support, X-servicing og Agile Combat Employment.

Som vores kommende kollega skal du sætte dit præg på processen og i høj grad influere både Flyvevåbnets (FLV) tilgang, men også FSV tilgang til operativ logistisk understøttelse af vores operative enheder, samt hvordan de integrerer i en international ramme.

Om os
Operativ logistiksektionen (PLO) er placeret i Logistikafdelingen i Flyverkommandoens (FLK) Planlægnings- og Styringsdivisionen. Vi arbejder for at sikre, at FLV drives som en professionel luftfartsvirksomhed med fokus på effektiv og kvalitetsbevidst drift på vores flyvende kapaciteter. Vi står i spidsen for at redefinere operativ logistik, herunder udvikling af koncepter og planer både værnsfælles og værnsspecifikt, og på sigt forestå drift samt være primært koordinerende for den operative logistiske opstilling ved FLV NIV III myndigheder. Afdelingen er involveret i implementeringsproces af DKMAR, som vil være rammen for driftsorganisationen, kvalitetsstyring, processer og proceduregrundlag ifm. tilsikring af luftdygtighed for FLV flyvende kapaciteter.

I PLO, hvor denne stilling er forankret, er vi ansvarlige for den operative og materielfaglige logistiske forvaltning og varetager opgaver relateret hertil.

Om stillingen
I stillingen skal du arbejde med konceptudvikling samt planlægning og styring af drift for operativ logistik i en international ramme. Der vil være tæt koordination med stillingens pendant, som arbejder med operativ logistik i nationalt regi. Fokus her er udvikling og sammenhæng imellem det nationale og internationale perspektiv samt videreførelse af internationale udviklingspunkter, der skal initieres og bæres videre nationalt.

Du får en stor berøringsflade internt i FSV og særligt internt i FLK, i forbindelse med den operative planlægning i relation til operativ logistisk understøttelse af de operative kapaciteter. Du rykker helt tæt på beslutningstagerne i FLV og har muligheden for at skabe et solidt netværk både på niveau II og niveau III.

Du vil også samarbejde med øvrige støttende styrelser samt deltage i værnsfælles koordination på området. Særligt for den internationale ramme skal FSV behov defineres og koordineres med internationale samarbejdspartnere, alt sammen i en ramme af NATO direktiver og i tæt integration med de nationale planer.
Om dig
• Du er uddannet kaptajn inden for den tekniske linje og har en bred erfaring inden for det tekniske felt, gerne i en logistisk ramme.
• Hvorvidt du har erfaring med vedligehold eller materieldrift, er ikke så væsentligt, dog er det en klar fordel med kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter.
• Alternativt er du en dygtig teknisk premierløjtnant, der vurderes egnet til VUK og efterfølgende udnævnelse.

Da logistikafdelingen har relationer på tværs af flere styrelser, er evnen til at samarbejde din måske vigtigste egenskab, herunder udvikling og pleje af relationer

Samtidig er du analytisk stærk, kan formulere dig kort og præcist i skrift og tale samt tillægge NIV II ledelsesperspektiv. Du er herudover udviklingsminded og har en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Baseret på erfaring/evt. øvrige kompetencer vil der være mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Er du udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til Chefen for Logistikafdelingen OL Lars Stokholm på telefon 41 32 21 77.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 21.04.2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent